Geometria analityczna - punkty i wektory w układzie współrzędnych

 

GEOMETRIA ANALITYCZNA - trochę teorii


1. Miara wektora względem osi
Miarą wektora niezerowego \(\vec{u}\) równoległego do osi nazywamy: liczbę \(|\vec{u}|^*\) ), gdy zwrot \(\vec{u}\) jest zgodny ze zwrotem osi, liczbę - \(|\vec{u}|\), gdy zwrot \(\vec{u}\) jest przeciwny do zwrotu osi.
Miarą wektora zerowego nazywamy liczbę zero.

2. Składowa wektora
Skladowymi wektora \(\vec{u} \mathrm{w}\) prostokątnym układzie \(x O y\) nazywamy wektory będące rzutami prostokątnymi wektora \(\vec{u}\) na osie układu.

3. Współrzędne wektora
Współrzędnymi wektora \(\vec{u}\) w prostokątnym układzie \(x O\) nazywamy miary jego składowych.
Jeśli punkt \(A\left(x_A, y_A\right)\) jest początkiem, zaś punkt \(B\left(x_B, y_B\right)\) końcem wektora \(\vec{u}\), to współrzędnymi wektora \(\vec{u}\) są liczby: \(a=x_B-x_A, b=y_B-y_A\). Zapisujemy to symbolicznie:
\[
\vec{u}[a, b] \text { lub } \vec{u}=[a, b] \text {. }
\]

4. Wersory osi
W prostokątnym układzie współrzędnych \(x O y\) wersorem osi \(x\) nazywamy wektor \(\grave{i}[1,0]\), zaś wersorem osi \(y\) wektor \(\vec{i}[0,1]\). Jeśli wektor \(\vec{u}\) ma w układzie \(x O y\) współrzędne:
\[
\vec{u}[a, b] \text {, to } \vec{u}=a \cdot \vec{i}+b \cdot \vec{j} \text {. }
\]

5. Długość wektora
Jeśli wektor \(\vec{u}\) ma współrzędne: \(\vec{u}[a, b]\), to długość wyraża się wzorem: \(|\vec{u}|=\sqrt{a^2+b^2}\).

6. Środek odcinka
Środek \(S\) odcinka \(\overline{A B}\) ma współrzędne:
\(x_S=\frac{x_A+x_B}{2} ; y_S=\frac{y_A+y_B}{2}\), gdzie \(\left(x_A, y_A\right)\) są współrzędnymi punktu \(A\), zaś \(\left(x_B, y_B\right)\) współrzędnymi punktu \(B\).

7. Równanie okręgu
Okrąg o środku \(S(a, b)\) i promieniu \(r\) ma równanie
\[
(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 .
\]

8. Kąt dwóch wektorów
Jeśli \(\alpha\) jest miarą kąta skierowanego uporządkowanej pary niezerowych wektorów \((\vec{u}, \vec{v})\) o współrzędnych \(\vec{u}\left[a_1, a_2\right], \vec{v}\left[b_1, b_2\right]\), to
\[
\cos \alpha=\frac{a_1 b_1+a_2 b_2}{|\vec{u}| \cdot|\vec{v}|} \text { i } \sin \alpha=\frac{a_1 b_2-a_2 b_1}{|\vec{u}| \cdot|\vec{v}|} .
\]

9. Iloczyn skalarny wektorów

Jeśli wektory \(\vec{u} \mathrm{i} \vec{v}\) mają współrzędne: \(\vec{u}\left[a_1, a_2\right], \vec{v}\left[b_1, b_2\right]\), to ich iloczyn skalarny wyraża się wzorem: \(\vec{u} \cdot \vec{v}=a_1 b_1+a_2 b_2\).

10. Wyznacznik pary wektorów
Wyznacznikiem uporządkowanej pary wektorów niezerowych \((\vec{u}, \vec{v})\) o współrzędnych \(\vec{u}\left[a_1, a_2\right], \vec{v}\left[b_1, b_2\right]\) nazywamy liczbę:
\[
d(\vec{u}, \vec{v})=\left|\begin{array}{l}
a_1 a_2 \\
b_1 b_2
\end{array}\right|=a_1 b_2-a_2 b_1 .
\]
Jeśli \(\vec{u}=\overrightarrow{0}\) lub \(\vec{v}=\overrightarrow{0}\), to \(d(\vec{u}, \vec{v})=0\).

11. Pole trójkąta

Jeśli punkty \(A, B, C\) są wierzchołkami trójkąta, to pole trójkąta wyraża się wzorem:

\(P=\frac{1}{2}|d(\overrightarrow{A B}, \overrightarrow{A C})|=\frac{1}{2}|d(\overrightarrow{B A}, \overrightarrow{B C})|=\frac{1}{2}|d(\overrightarrow{C A}, \overrightarrow{C B})|\)

Zadanie 1

Oblicz współrzędne punktu \(C\), mając dane:
a) \(D(4,-2)\) i \(\overrightarrow{C D}=[1,-4]\),
b) \(D(-1,4) \quad\) i \(\quad \overrightarrow{D C}=[a, 2 a]\),
c) \(D(-2,-3) \quad\) i \(\quad \overrightarrow{C D}=[6,-4]\).

Rozwiązania

Niech \(C\left(x_C, y_C\right)\). Mając dane wspólrzędne punktu \(D\left(x_D, y_D\right)\) oraz wspótrzędne wektora \(\overrightarrow{C D}=[c, d]\), znajdujemy wspótrzędne punktu \(C\) rozwiązując układ równań:
\[
\left\{\begin{array}{l}
x_D-x_C=c \\
y_D-x_C=d,
\end{array}\right.
\]
czyli
\[
\left\{\begin{array}{l}
x_C=x_D-c \\
x_C=y_D-d .
\end{array}\right.
\]
a) Dane: \(x_D=4, y_D=-2, c=1, d=-4\).
\[
\left\{\begin{array}{l}
x_C=4-1=3 \\
x_C=-2-(-4)=2, \quad c z y l i \quad C(3,2) .
\end{array}\right.
\]
b) Dane: \(x_D=-1, y_D=4, c=-a, d=-2 a\).
\[
\left\{\begin{array}{l}
x_C=-1-(-a)=a-1 \\
x_C=4-(-2 a)=2 a+4,
\end{array} \quad \text { czyli } \quad C(a-1,2 a+4),\right.
\]
c) Dane: \(x_D=-2, y D=-3, c=6, d=-4\).
\[
\left\{\begin{array}{l}
x_C=-2-6=-8 \\
x_C=-3-(-4)=1, \quad \text { czyLi } \quad C(-8,1) .
\end{array}\right.
\]

Zadanie 2

Jakie znaki mają współrzędne wektora \(\overrightarrow{A B}=\left[\begin{array}{ll}a, b\end{array}\right]\), gdzie \(A\left(x_A, y_A\right), B\left(x_B, y_B\right)\), jeśli:
a) \(x_A>0\) i \(y_A>0\), i \(x_B<0\), i \(y_B<0\),
b) \(x_A>0\) i \(y_A<0\), i \(x_B<0\), i \(y_B>0\),
c) \(x_A<0\) i \(y_A<0\), i \(x_B=0\), i \(y_B>0\),
d) \(x_A<-2\) i \(y_A<0\), i \(x_B>1\), i \(y_B>2\) ?

Rozwiązania

Niech \(A\left(x_A, y_A\right), B\left(x_B, y_B\right)\) oraz \(\overrightarrow{A B}=\[a, b]\), wówczas:
\[
\left\{\begin{array}{l}
a=x_B-x_A=x_B+\left(-x_A\right) \\
b=y_B-y_A=y_B+\left(-y_A\right) .
\end{array}\right.
\]
a) \(-x_A<0\) i \(-y_A<0\) oraz \(x_B<0\) i \(y_B<0\), stąd:
\[
a=x_B+\left(-x_A\right)<0 \wedge b=y_B+\left(-y_A\right)<0 .
\]
b) \(-x_A<0\) i \(-y_A>0\) oraz \(x_B<0\) i \(y_B>0\), stad:
\[
a=x_B+\left(-x_A\right)<0 \wedge b=y_B+\left(-y_A\right)>0 .
\]
c) \(-x_A>0 \mathrm{i}-y_A>0\) oraz \(x_B=0\) i \(y_B>0\), stąd:
\[
a=x_B+\left(-x_A\right)>0 \wedge b=y_B+\left(-y_A\right)>0 .
\]
d) \(-x_A>2 \mathrm{i}-y_A>0\) oraz \(x_B>1\) i \(y_B>2\), stąd:
\[
a=x_B+\left(-x_A\right)>3>0 \wedge b=y_B+\left(-y_A\right)>2>0 .
\]

Zadanie 3

Mając dane współrzędne punktów \(A(-1,2), B(3,4), C(2,-1)\), oblicz współrzędne i długości wektorów:
a) \(\overrightarrow{A B}\)

b) \(\overrightarrow{B C}\)

c) \(2 \overrightarrow{A B}-4 \overrightarrow{A C}\)

d) \(\frac{1}{2} \overrightarrow{A C}\),

e) \(2 \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B C}-3 \overrightarrow{A C}\),

f) \(-\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C A}-\frac{1}{2} \overrightarrow{B C}\),

g) \(\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B C}+\overrightarrow{C A}\),

h) \(\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B}+\overrightarrow{A C}\).

Rozwiązania

Dane sa punkty \(A(-1,2), B(3,4)\) oraz \(C(2,-1)\).
a) \(\overrightarrow{A B}=[3-(-1), 4-2]=[4,2]\)
\[
|\overrightarrow{A B}|=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=2 \sqrt{5} .
\]
b)
\[
\begin{aligned}
& \overrightarrow{B C}=[2-3,-1-4]=[-1,-5] \\
& |\overrightarrow{B C}|=\sqrt{(-1)^2+(-5)^2}=\sqrt{26} .
\end{aligned}
\]
c)
\[
\begin{gathered}
2 \overrightarrow{A B}-4 \overrightarrow{A C}=2[4,2]-4[2+1,-1-2]= \\
=[8,4]-[12,-12]= \\
=[8-12,4-(-12)]=[-4,16] \\
|2 \overrightarrow{A B}-4 \overrightarrow{A C}|=\sqrt{(-4)^2+16^2}= \\
=\sqrt{4^2\left(1+4^2\right)}=4 \sqrt{17}
\end{gathered}
\]

d)
\[
\begin{gathered}
\frac{1}{2} \overrightarrow{A C}=\frac{1}{2}[3,-3]=\left[\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right] \\
\left|\frac{1}{2} \overrightarrow{A C}\right|=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3}{2} \sqrt{2}
\end{gathered}
\]

e) \(2 \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B C}-3 \overrightarrow{A C}=2[4,2]+[-1,-5]-3[3,-3]=[-2,8]\) \(|2 \overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B C}-3 \overrightarrow{A C}|=\sqrt{(-2)^2+8^2}=\sqrt{2^2\left(1+4^2\right)}=2 \sqrt{17}\)

f)
\[
\begin{gathered}
\left.-\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C A}-\frac{1}{2} \overrightarrow{B C}=-[4,2]+[-3,3]-\frac{1}{2} \mid-1,-5\right]=\left[-6 \frac{1}{2}, 3 \frac{1}{2}\right] \\
\left|-\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C A}-\frac{1}{2} \overrightarrow{B C}\right|=\sqrt{\left(\frac{13}{2}\right)^2+\left(\frac{7}{2}\right)^2}=\frac{1}{2} \sqrt{218}
\end{gathered}
\]

g)
\[
\begin{gathered}
\overrightarrow{A B}+\overleftrightarrow{B C}+\overrightarrow{C A}=[4,2]+[-1,-\vec{b}]+[-3,3]=[0,0] \\
|\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B C}+\overrightarrow{C A}|=0
\end{gathered}
\]

h)
\[
\begin{gathered}
\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B}+\overrightarrow{A C}=[4,2]+[1,5]+[3,-3]=[8,4] \\
|\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{C B}+\overrightarrow{C A}|=\sqrt{8^2+4^2}=\sqrt{4^2\left(2^2+1\right)}=4 \sqrt{5} .
\end{gathered}
\]

Zadanie 4

Dany jest wektor \(\vec{u}[-1,2]\). Zbadaj czy istnieje taka liczba rzeczywista \(k\), aby zachodziła równość: \(\vec{w}=k \vec{u}\), gdy:
a) \(\vec{w}=[5,10]\)

c) \(\vec{w}=[3,0]\)

b) \(\vec{w}=[5,-10]\),

d) \(\vec{w}=\left[-\frac{1}{2}, 1\right]\)

e) \(\vec{w}=[0,0]\),

f) \(\vec{w}=[4,5]\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 5

Mając dane wektory \(\vec{u}=[2,3]\) i \(\vec{v}=[1,-4]\), wyznacz liczby rzeczywiste \(k, m\) tak, aby zachodziła równość:
\[
k \vec{u}+m \vec{v}=\vec{w}, \text { gdy: }
\]
a) \(\vec{w}=[3,-1]\),

b) \(\vec{w}=[1,7]\),

c) \(\vec{w}=[4,6]\)

d) \(\vec{w}=[8,2]\),

e) \(\vec{w}=[0,0]\),

f) \(\vec{w}=[1,1]\),

g) \(\vec{w}=[-2,3]\),

h) \(\vec{w}=[-6,-4]\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 6

Wykaż, że jeśli \(\vec{u}\) i \(\vec{v}\) są niezerowymi i nierównoległymi wektorami, to dla każdego wektora \(\vec{w}\) istnieją liczby rzeczywiste \(k, m\) takie, że \(k \vec{u}+m \vec{v}=\vec{w}\)

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 7

Mając dane punkty \(A(1,2), B(-1,4), C(3,-2)\) wyznacz współrzędne punktu \(D\) tak, by zachodziła równość:
a) \(\overrightarrow{A D}+\overrightarrow{B D}+\overrightarrow{C D}=\overrightarrow{0}\)
b) \(\overrightarrow{A B}-\overrightarrow{C D}-\overrightarrow{B D}=\overrightarrow{A C}\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 8

Punkt \(S(7,-2)\) jest środkiem odcinka \(\overrightarrow{A B}\). Wyznacz współrzędne punktu \(B\), mając dane współrzędne punktu \(A(2,3)\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 9

Punkty \(P(1,2)\) i \(Q(3,4)\) dzielą odcinek \(\overrightarrow{A B}\) na trzy przystające odcinki. Wyznacz współrzędne punktów \(A\) i \(B\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 10

Punkty \(A(1,1), B(2,2), C(3,-1)\) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku \(A B C D\). Wyznacz współrzędne wierzchołka \(D\) korzystając z tego, że punkt przecięcia się przekątnych równoległoboku jest jego środkiem symetrii.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 11

Wyznacz współrzędne wierzchołków \(\triangle A B C\), mając dane współrzędne środków jego boków: \(S_1(-2,1), S_2(2,3), S_3(4,-1)\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 12

Wyznacz współrzędne punktu \(M\) dzielącego odcinek \(A B\) o końcach \(A(2,3), B(-5,1)\) w stosunku \(k\), gdy:
a) \(k=2\)

b) \(k=-\frac{1}{2}\),

c) \(k=-4\)

d) \(k=\frac{1}{3}\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 13

Punkty \(A, B, C, D\) są kolejnymi wierzchołkami prostokąta, którego odpowiednie boki są równoległe do osi układu. Mając dane współrzędne wierzchołka \(A(5,4)\) i współrzędne środka symetrii \(S(0,0)\) prostokąta, wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 14

Przekątne rombu są równoległe do osi układu. Mając dane współrzędne dwóch kolejnych wierzchołków \(A(-1,3), B(2,-1)\) rombu, wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 15

Punkty \(A, B, C, D\) są kolejnymi wierzchołkami rombu, którego kąt ostry jest równy \(45^{\circ}\). Mając dane wspólrzędne dwóch wierzchołków \(A(0,0)\) i \(B(4,0)\), wyznacz współrzędne pozostałych.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 16

Punkty \(A, B, C, D, E, F\) są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego, którego środkiem symetrii jest początek układu współrzędnych. Mając dane współrzędne wierzchołka \(A(1,0)\) i wiedząc, że wierzchołek \(B\) ma obie współrzędne dodatnie, wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków.
Wyznacz liczby rzeczywiste \(m, n\) tak, aby zachodziła równość:
a) \(m \overrightarrow{A D}+n \overrightarrow{B E}=\overrightarrow{A E}\)
b) \(m \overrightarrow{A D}+n \overrightarrow{B E}=\overrightarrow{A B}\)
c) \(m \overrightarrow{A D}+n \overrightarrow{B E}=\overrightarrow{F D}\)

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 17

Mając dane punkty \(A(1,1)\) i \(B(3,7)\), wyznacz współrzędne takich punktów \(P, Q\), aby:
\[
P \in O X, Q \in O Y \text { i } A P=B P \text {, i } A Q=B Q \text {. }
\]
Jakim czworokątem jest czworokąt \(A P B Q\) ?

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 18

Mając dany punkt \(A(-8,4)\) wyznacz współrzędne punktu \(P\) należącego do osi \(y\) tak, aby \(P A=O P\), gdzie \(O\) jest początkiem układu współrzędnych.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 19

Zbadaj, jakim trójkątem (ostrokątnym, prostokątnym czy rozwartokątnym) jest trójkąt o wierzchołkach \(A(3,1), B(7,5)\), \(C(5,-1)\). Rozwiąż zadanie nie korzystając ze wzoru na kąt dwóch wektorów.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 20

Wyznacz współrzędne punktu \(P\) należącego do prostej zawierającej dwusieczną kąta \(x O y\) tak, aby \(O P=10\), gdzie \(O\) jest początkiem układu współrzędnych.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 21

Wyznacz współrzędne punktu \(P\) należącego do osi \(y\) i odległego od punktu \(A(2,-3)\) o \(2 \sqrt{2}\) jednostek.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 22

Mając dane punkty \(A(-4,-2), B(-3,5)\), wyznacz współrzędne punktu \(C\) należącego do osi \(y\) takiego, że \(\triangle A B C\) jest trójkątem równoramiennym o podstawie \(\overline{A B}\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 23

Sprawdź, że na czworokącie \(A B C D\) o wierzchołkach \(A(0,3)\), \(B(7,2), C(6,-5), D(-1,2)\) można opisać okrąg.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 24

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt \(P(8,9)\) i stycznego do obu osi układu.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 25

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt \(P(9,9)\) i stycznego do osi \(x\) w punkcie \(A(6,0)\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 26

Napisz równanie okręgu stycznego do osi \(x\) wiedząc, że jego środek należy do osi \(y\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 27

Napisz równanie okręgu o środku \(S(1,-3)\) przechodzącego przez punkt \(A(3,5)\)

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 28

Napisz równanie okregu o promieniu \(r=\sqrt{26}\) przechodzącego przez punkty \(A(2,7)\) i \(B(-2,1)\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 29

Napisz równanie okręgu o promieniu \(r=3\) stycznego do obu osi układu.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 30

Napisz równanie okręgu o środku \(S(2,-3)\) stycznego do osi \(x\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 31

Napisz równanie okręgu współśrodkowego \(\mathrm{Z}\) okręgiem \(x^2+y^2+3 x-4 y-1=0\) i przechodzącego przez punkt \(A(-3,4)\)

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 32

Napisz równanie okręgu, którego środek należy do osi \(x\) i który przechodzi przez punkty \(A(2,3)\) i \(B(5,2)\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 33

Wykaż, że punkty \(\quad A(1,0), \quad B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad C\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\), \(D(-1,0), \quad E\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right), F\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\) sa kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu a) opisanego, b) wpisanego w sześciokąt.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 34

Punkty \(A(1,3), C(2,5), D(-1,-3)\) są wierzchołkami równoległoboku \(A B C D\). Wyznacz:
a) współrzędne punktu \(B\),
b) długości przekątnych równoległoboku,
c) kąty ostre równoległoboku,
d) pole równoległoboku.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 35

Punkty \(A, B, C, D\) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku. Mając dane współrzędne wierzchołka \(A(2,-3)\) oraz współrzędne wektorów \(\vec{A} \vec{B}=[1,2]\) i \(\overrightarrow{B D}=[-3,4]\), wyznacz:
a) współrzędne punktów \(B, C\) i \(D\),
b) obwód równoległoboku,
c) kąty utworzone przez przekątne równoległoboku.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 36

Punkt \(S(4,-2)\) jest środkiem symetrii równoległoboku \(A B C D\). Mając dane współrzędne wektorów \(\overrightarrow{A C}=[6,-2] i \overrightarrow{A B}=[-2,4]\) wyznacz:
a) współrzędne punktów \(A, B, C\) i \(D\),
b) kąty ostre równoległoboku,
c) pole równoległoboku.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 37

Mając dane punkty \(A(2,3)\) i \(B(-3,4)\) wyznacz:
a) kąty nachylenia wektora \(\overrightarrow{A B}\) do obu osi układu,
b) kąty nachylenia wektora \(\overrightarrow{O A}+\overrightarrow{O B}\) do obu osi układu,
c) kąt pary wektorów \(\overrightarrow{O A}\) i \(\overrightarrow{A B}\).
Punkt \(O\) jest początkiem układu współrzędnych.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 38

Mając dane współrzędne \(A(-2,4), C(2,-2)\), przeciwległych wierzchołków kwadratu \(A B C D\), wyznacz współrzędne wierzchołków \(B\) i \(D\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 39

Zbadaj, czy są wspófliniowe punkty \(A, B, C\), jeśli:
a) \(A(0,5), \quad B(2,1), \quad C(-1,7)\);
b) \(A(3,1), \quad B(-2,-9), \quad C(8,11)\);
c) \(A(0,2), \quad B(-1,5), \quad C(3,4)\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 40

Punkty \(A(5,1)\) i \(B(-2,2)\) są dwoma wierzchołkami trójkąta \(A B C\). Wierzchołek \(C\) należy do osi \(x\), pole trójkąta jest równe 10. Wyznacz współrzędne wierzchołka \(C\).

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 41

Punkty \(A(3,1)\) i \(B(1,-3)\) są wierzchołkami trójkąta o polu 3. Środek ciężkości tego trójkąta należy do osi \(x\). Wyznacz współrzędne trzeciego wierzchołka trójkąta.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

Zadanie 42

Mając dane współrzędne trzech wierzchołków sześciokąta foremnego: \(A(0,0), B(3,0), C\left(4 \frac{1}{2}, \frac{3 \sqrt{3}}{2}\right)\), wyznacz wspótrzędne pozostałych wierzchołków sześciokąta.

ROZWIĄZANIE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU 

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA