Matematyka z muzyką

 

 

 

Matematyka z muzyką

Niezwykłe pomysły na atrakcyjne lekcje matematyki

24 scenariusze lekcji matematyki

Autor: Tomasz Grębski

 

Wstęp

Czy muzyka i matematyka mają coś ze sobą wspólnego? Wydawało by się, że nie. Próby powiązania muzyki ze światem nauki były podejmowane wielokrotnie i to, że relacje między muzyką a matematyką istnieją, jest obecnie wiadome.

Jaki wpływ może mieć muzyka na zdolności matematyczne czy ogólnie proces nauki? Wiadomym jest, że słuchanie muzyki wpływa na nastrój człowieka i przyczynia się do wyzwolenia określonego stanu emocjonalnego. Wśród wielu badaczy wpływu muzyki na zdolności matematyczne na szczególną uwagę zasługuje D. Campbell. Badał wpływ muzyki Mozarta na umysł i nazwał ten wpływ ?efektem Mozarta?. Kolejni badacze potwierdzili, że muzyka może rozwinąć inteligencję dziecka. Zatem warto pokazywać związki między tymi dziedzinami zachęcając jednocześnie i do rozwijania się w kierunku matematyczno-muzycznym.

Dla kogo jest ta książka? W niniejszej książce znajdziemy scenariusze lekcji do realizacji w szkole na różnym poziomie edukacyjnym. Dlatego też książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli matematyki, którzy pragną uatrakcyjnić swoje lekcje, pokazując związki między wspomnianymi dziedzinami. Scenariusze pisane są w formie krótkich opowiadań na dany temat, wzbogacone ilustracjami i prezentacjami multimedialnymi. Książka ta, to również swego rodzaju matematyczno-muzyczna podróż od czasów starożytnych po czasy współczesne, której pilotem będzie nauczyciel prowadzący zajęcia. Lekcje takie stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy matematycznej i muzycznej (nie tylko uczniów, ale i nauczycieli), jak również dają nowe spojrzenie na królową nauki ? matematykę i królową sztuki ? muzykę. Przy okazji tych lekcji uczniowie poznają nowe pojęcia, czasem wykraczające poza zakres ich programowej wiedzy, ale zdefiniowane za pomocą języka dostosowanego do wieku uczniów. Pozwala to na znaczne rozwinięcie wiedzy matematyczno-muzycznej. W scenariuszach zawarte są zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, który oczywiście też zależy od wieku uczniów. Mówiąc krótko ? książka jest dla osób od lat pięciu do stu pięciu!

Na podstawie własnego doświadczenia wiem, że matematykę można wspaniale połączyć z muzyką i to na wielu płaszczyznach. Matematyczne myślenie pomaga w organizacji dźwięków, w zaplanowaniu utworu podczas komponowania, czy w widzeniu całego utworu w czasie. W matematyce jest przecież bardzo podobnie, np. opracowanie strategii przy rozwiązywaniu zadań, dopasowanie właściwych twierdzeń, itp. W tych dwóch dziedzinach nie da się oszukać, jak w matematyce zrobimy błąd, to zaraz to widać, a w muzyce ? słychać.

Życzę miłej i owocnej pracy.

Tomasz Grębski

 

 

Książka dostępna jest tylko w wersji elektronicznej.

 

Aby ją nabyć, należy dokonać wpłaty w wysokości 20 PLN na konto:

 

Nr konta: PKO BP 64 1020 3235 0000 5302 0092 0827

 

Nazwa firmy: TOMASZ GRĘBSKI - MATEMATYKA

 

 

W tytule przelewu należy wpisać Matematyka z Muzyką oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany plik PDF z wersją elektroniczną książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA