MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Nowa strona 2

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

 

Biernacki Mieczysław

Biernacki Mieczysław

ur: 30 marca 1891 w Lublinie - Polska

zm: 1959


Życie, działalność naukowa i dydaktyczna Mieczysława Biernackiego wiązały się z dwoma miastami uniwersyteckimi Lublinem i Poznaniem. Urodził się w Lublinie 30 marca 1891 r. w rodzinie inteligenckiej (ojciec był lekarzem i publicystą). Jako uczeń średniej szkoły im. Stanisława Staszica uczestniczył w strajku szkolnym 1905 r. Szkołę ukończył w 1909 roku i w tym samym roku rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był to okres, gdy pustoszały sale wykładowe, a młodzież oddawała się całkowicie życiu ideowo - organizacyjnemu. Atmosfera ta nie pozostała bez wpływu na Mieczysława Biernackiego. Z powodu udziału w akcji protestacyjnej przeciwko wykładom księdza Zimmermana zmuszony był w roku 1911 przerwać naukę. Po pewnym czasie wyjechał na studia do Paryża. Jednak i tym razem nie mógł ich ukończyć. Przerwała je pierwsza wojna światowa. Wstąpił ochotniczo do armii francuskiej. Był dwukrotnie ranny. Do Polski powrócił z armią gen. J. Hallera. W roku 1923 uzyskał licencjat (francuski stopień naukowy niższy od stopnia doktora, często bardziej ceniony od doktoratów wielu uniwersytetów innych państw) nauk matematycznych na Sorbonie, a w roku 1928 stopień doktora. Wrócił jednakże do kraju. Po roku pracy asystenckiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie zostaje powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego matematyki na Uniwersytecie Poznańskim w 1929 roku. Pracuje tu do wybuchu wojny. Lata okupacji spędza w rodzinnym Lublinie. Po wyzwoleniu brał czynny udział w organizowaniu Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, gdzie objął Katedrę Matematyki. W roku 1946 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Wśród jego uczniów można by wymienić wielu żyjących i pracujących twórczo matematyków polskich.

Terenem prowadzonych przez niego badań naukowych była przede wszystkim teoria funkcji analitycznych; w tej dziedzinie pozostawił wiele wartościowych prac i wyników. Wymienić tu należy wyniki dotyczące teorii funkcji jednokrotnych i p - krotnych, a wśród nich wprowadzenie płodnego pojęcia funkcji średnio p - krotnej, wyniki dotyczące funkcji polowo p - krotnych i funkcji podporządkowanych. Przedmiotem części prac Biernackiego była klasyczna teoria wielomianów. Zajmował się również innymi działami analizy matematycznej, w tym teorią równań różniczkowych. Jest autorem dwutomowego podręcznika geometrii różniczkowej, przez wiele lat jedynego w polskiej literaturze matematycznej. Wśród tej wielostronnej twórczości naukowej dużo jest osiągnięć takich, które wpłynęły twórczo na wielu innych matematyków.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

Losowa Fotka