MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Nowa strona 2

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

 

Historia Maszyn Liczących
Historia Maszyn Liczących

Historia Maszyn liczących
 

około 5000 p.n.e. - Powstaje pierwsze liczydło – abbakus.

4000-1200 p.n.e. - Sumerowie zaczynają zapisywać transakcje handlowe na glinianych tabliczkach.

250-230 p.n.e. - Metodą sita Eratostenesa udaje się ustalić liczby pierwsze. Metoda poszukiwania liczb pierwszych polega na usuwaniu z ciągu liczb naturalnych liczb będących iloczynami liczb naturalnych.

876 n.e. - Pierwsze, zarejestrowane w Indiach, użycie symbolu 0.

1617 – John Napier wynalazł kostki które bardzo ułatwiały mnożenie.

1621 – Wiliam Oughtred wynajduje suwak logarytmiczny, który stanie się protoplastą kalkulatora elektrycznego.

1642-1643 - Blaise Pascal konstruuje sumator - mechaniczną maszynę, która potrafi dodawać liczby. Formułuje też prawa podzielności liczb całkowitych wykorzystujące sumowanie cyfr. Opracowuje metodę wyznaczania współczynników dwumianu dowolnego stopnia (trójkąt Pascala).

1666 - Samuel Morland konstruuje w Anglii mechaniczny kalkulator, który potrafi dodawać i odejmować.

1671 - Wilhelm Leibniz, twórca rachunku różniczkowego i całkowego, skonstruował czterodziałaniowy arytmometr z mechanizmem kół osadzonych na osi obracanej za pomocą korbki. Konstrukcja ta stała się prawzorem wielu późniejszych urządzeń.

1679 - Wilhelm Leibniz wprowadził arytmetykę binarną (dwójkową). W arytmetyce tej każda liczba mogła być przedstawiona przy użyciu jedynie dwóch symboli.

1694 - Wilhelm Leibniz konstruuje pierwszą maszynę liczącą używającą zerojedynkowego zapisu liczb.

1810 – Polak Abraham Stern konstruuje maszynę, która wykonuje cztery działania oraz pierwiastki

1820 - Joseph-Marie Jacquard skonstruował krosno sterowane za pomocą kart perforowanych, Charles Thomas de Colmar (1785-1870) stworzył pierwszy masowo produkowany arytmometr.

1812-1847 Charles Babbage, matematyk angielski nazywany pionierem informatyki, projektuje pierwszą maszynę analityczną, działającą na zasadzie zbliżonej do zasady działania komputerów cyfrowych, nazwaną "młynem arytmetycznym". Maszyna ta miała wykonywać podstawowe działania matematyczne, zapamiętywać dane wejściowe, pośrednie oraz wyniki obliczeń końcowych. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych miało przebiegać na kartach dziurkowanych. Projekt nie został zrealizowany z powodu istniejącego wówczas niskiego poziomu techniki. W 1991 w Science Museum w Londynie wykonano wg oryginalnych planów fragment (arytmometr) Drugiej Maszyny Różnicowej, udowadniając poprawność konstrukcji.
 

1857 - Sir Charles Wheatstone wprowadza taśmę papierową w rolkach, która może służyć do zapisywania i odczytywania danych.

1876 - Aleksander Graham Bell w wieku dwudziestu siedmiu lat opatentowuje wynalazek telefonu.

1886 - William Burroughs skonstruował mechaniczną maszynę sumującą, która jako pierwsze tego typu urządzenie odniosła sukces rynkowy.

1890 - Herman Hollerith projektuje maszynę analityczną wykorzystującą karty dziurkowane, co pozwala amerykańskim instytucjom zajmującym się spisami ludności zredukować czas obliczania danych z dziesięciu lat do dwu i pół roku.

1893 - Opracowany zostaje pierwszy czterodziałaniowy kalkulator.

1896 - Herman Hollerith zakłada firmę Tabulating Machine Company, która, łącząc się następnie z dwiema innymi, będzie znana jako IBM.

1897 - Karl Braun wynajduje lampę katodową.

1904 - John Ambrose Fleming, elektrotechnik i radiotechnik angielski wynajduje lampę - diodę.

1906 - Lee De Forest skonstruował lampę elektronową - triodę

1915 – Powstaje pierwszy kalkulator mechaniczny z napędem elektrycznym.

1919 - Eccles i Jordan, Amerykańscy fizycy wymyślają przekaźnik.

1924 - T.J. Watson zmienia nazwę firmy Tabulating Machine Company na IBM.

1936 - Angielski matematyk Alan Turing wystąpił z tezą, że wszystkie rozwiązywalne problemy mogą być rozwiązywane metodą algorytmiczną. Jego prace wywarły niezaprzeczalny wpływ na późniejszy rozwój komputerów.

1937 - Inżynier George Stibitz z Bell Telephone Laboratories w New Jersey zbudował pierwszą binarną maszynę sumującą nazwaną Model K. Do jej skonstruowania użył przekaźników telefonicznych.

1937 - John Vincent Attanasoff rozpoczyna prace nad pierwszym elektronicznym komputerem cyfrowym, jednak nie występuje o patent. Prawie dziesięć lat później komputer ENIAC zostanie zbudowany na podstawie jego pionierskich dokonań. George Stibitz tworzy w Laboratoriach Bella pierwszy cyfrowy obwód. Alan Turing tworzy maszynę Turinga z nieskończenie długą taśmą (twór czysto teoretyczny), która realizuje zadania logiczne.

1938 - Niemiec Konrad Zuse w warunkach domowych skonstruował Z1, pierwszą binarną maszynę liczącą. W późniejszym okresie logika binarna stała się podstawą działania komputerów elektronicznych.

1938 - William Hewlett i David Packard zakładają firmę Hewlett-Packard w garażu w Kaliforni.

1939 - Georges Stibitz i Samuel Williams budują Complex Number Computer, który zawiera czterysta przekaźników telefonicznych i jest podłączony do trzech dalekopisów, prekursorów nowoczesnych terminali.

1941 - Konrad Zuse, wykonuje Z3, pierwszy w pełni programowalny kalkulator.

1942 - John Atanasoff i Clifford Berry ukończyli budowę jednej z pierwszych elektronicznych maszyn liczących nazwanej ABC (Atanasoff-Berry Calculator). W roku 1973 sąd amerykański uznał, że ich maszyna miała wystarczająco dużo cech komputera, aby unieważnić patenty jakimi objęty był ENIAC, uważany powszechnie za pierwszy elektroniczny komputer.

1943- W Bletchley Park w Anglii skonstruowano elektroniczny komputer o nazwie Colossus, który miał ułatwić łamanie szyfrów wojennych. Fakt ten utrzymywano w tajemnicy przez następne 32 lata.

1944 – Inżynier Howard H. Aiken z Harvardu budują komputer Mark I, ale wkrótce ulega on uszkodzeniu. John Von Neumann projektuje architekturę komputera używaną obecnie do budowy komputerów.

1946 (14 lutego) - USA po trzech latach pracy na Uniwersytecie Pensylwania J.P. Eckert i J.W. Mauchly uruchamiają pierwszą maszynę liczącą wykorzystującą lampy elektronowe - była to pierwsza maszyna pierwszej generacji. Jest to słynny ENIAC, Elektroniczny, Numeryczny, Integrator, Analizator i Komputer. zajmujący powierzchnie 15x10m, pobierajacy energię 174 kW. W jego niezwykle prądożernym wnętrzu kryje się 17468 lamp elektronowych, 1500 przekaźników, 70 000 oporników i 10 000 kondensatorów. Liczby przedstawione były w kodzie dziesiętnym, do 10 cyfr. Szybkość pracy była już znacznie większa od maszyn zerowej generacji - przy częstotliwości zegarowej 100 kHz czas dodawania wynosił 0,2 ms, mnożenie trwało 2,8 ms. ENIAC nie mógł zbyt długo pracować bez przerwy - przeszkoda była bardzo duża moc potrzebna na ogrzanie lamp. Okazało się jednak, że niezawodność tego energochłonnego kolosa była niezła - na tydzień wymieniano 2-3 lampy! W ENIACu nie zastosowano żadnych nowych metod obliczeniowych, działania wykonywane były równolegle, na cyfrach dziesiętnych.

1947 - 23 grudnia pracownicy Bell Telephone Laboratories, William Bradford Shockley, J. Bardeenem i W.H. Brattainem wynajdują tranzystor, za co otrzymują Nagrodę Nobla.

1956 r. Powstają pierwsze magnetyczne nośniki danych. Są to sporej wielkości bębny magnetyczne.

1948 - Ten rok obfitował w wiele komputerowych nowości. John von Neumann proponuje architekturę komputerów stosowana praktycznie do dnia dzisiejszego. Polega ona na umieszczeniu programu i danych w jednej pamięci jako identycznie reprezentowanych struktur. Na rynek komputerowy wchodzi IBM z maszyną SSEC(12 500 lamp), a nieco póżniej Model 604 (1 400 lamp). Richard Hamming opracowywuje sposób wykrywania błędów w programach.

1949 - Na uniwersytecie w Cambridge pod kierunkiem M.V. Wikelsa uruchomiono komputer EDSAC. Johna Mauchly wymyśla Short Order Code, który jest pierwszym językiem programowania wysokiego poziomu.

1950 - J. Presper Eckert i John Mauchly budują komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer).

1951 - John Mauchly i John Eckert budują UNIVAC I, pierwszy komercyjny komputer, zainstalowany w amerykańskiej instytucji zajmującej się spisami ludności. Grace Murray Hopper wynajduje translator AO, zamieniający kod programu w kod binarny (ASM -> OBJ). (5 600 lamp), pierwszy komputer produkowany seryjnie. W marcu powstaje komputer Univac I, który wykorzystywany jest do obliczeń podczas spisiu ludności. Wbrew panującym opiniom UNIVAC I przewiduje w wyborach prezydenckich przygniatające zwycięstwo prezydenta Dwighta Eisenhowera nad Adlaiem Stevensonem

1953 - IBM produkuje komputer o nazwie 650, pierwszy wytwarzany masowo. Do czasu wycofania z rynku w 1969 roku sprzedano 1,5 tysiąca sztuk. W 1953 r Powstaje pamięć oparta na rdzeniach ferrytowych, IBM opracował pierwszy komputer "dla ludzi" - IBM 701. To nie oznaczało, że tak jak to jest teraz, można było samemu siąść i uruchomić go. Była to (były) maszyny zajmujące kilka pokoi, z własnym źródłem zasilania, klimatyzacją. Do tych pokoi wchodzili jedynie wtajemniczeni ubrani w białe kitle, czapeczki i specjalne buty, a "zwykły" użytkownik pokornie stał pod drzwiami. Czasami po kilka dni. Programowanie ich polegało na: napisaniu programu najpierw na zwykłej kartce a potem na specjalnie kratkowanym formularzu; oddaniu go pani maszynistce, która przepisywała go na specjalne karty perforowane lub na taśmę perforowaną; plik takich kart perforowanych mógł liczyć sobie nawet ponad tysiąc sztuk; można sobie wyobrazić rozpacz operatora po upuszczeniu go na podłogę; operator maszyny wkładał kartki do maszyny, ta obrabiała program i biedny użytkownik mógł (np. po dwu dniach) dowiedzieć się, że opuścił przecinek lub pani maszynistka zamiast średnika postawiła dwukropek; użytkownik robił poprawkę, oddawał maszynistce i .... aż do skutku. O sposobie działania komputerów czyli o Systemie Operacyjnym wiedzieli tylko wtajemniczeni i zazdrośnie strzegli tajemnicy. Koszty takiej komputeryzacji były wysokie, pomimo że komputery były zgrupowane w ośrodkach obliczeniowych (w Polsce ZETO – działające od 1966).

1954 - Powstaje pierwsza drukarka, Uniprinter, opracowana przez Earla Mastersona. Drukuje 600 lini na minutę. Texas Instruments przedstawia tranzystor krzemowy, który jest tańszy w produkcji od germanowego.

1955 - Narinder Kapany wynajduje włókno optyczne. Linie lotnicze American Arlines instalują utworzoną przez IBM pierwszą dużą sieć baz danych, łączącą 1,2 tysiąca dalekopisów. Bell Telephone Labs produkuje pierwszy komputer oparty na tranzystorach.

1956 - IBM opracowuje pierwszy twardy dysk, nazywany RAMAC. Programiści IBM tworzą język programowania FORTRAN. MANIAC I jest pierwszym komputerem, który pokonał człowieka w grze w szachy. Powstaje IBM 305.

1958 - Bell Telephone prezentuje pierwsze modemy. Naukowcy z Laboratorium Bella wynajdują laser. J.Kolby opracowuje dla Texas Instruments pierwszy układ scalony.

1959 - Grace Murray Hopper i Charles Phillips tworzą język programowania COBOL. John McCarthy i Marvin Minsky zakładają Laboratorium Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence Lab) na MIT. Xerox wprowadza na rynek pierwszą komercyjną kopiarkę.

1960 - Powstaje język programowania Algol 60. W listopadzie firma DEC(Digital Equipment Corporation) przedstawia PDP-1, pierwszy komputer wyposażony w monitor i klawiaturę. Powstaje pierwszy polski komputer XYZ.

1961 - John Kelly w Labratoriach Bella programuje komputer, by "zaśpiewał" piosenkę "Daisy Bell (Bicyccle Bulit for Two)". Texas Instruments produkuje na potrzeby armii pierwszy komputer oparty na układach scalonych z pamięcią półprzewodnikową. Fernando Corbato z Uniwersytetu MIT wykorzystuje podział czasu procesora umożliwiając pracę na nim jednocześnie kilku użytkownikom.

1962 - Na Uniwersytecie Stanford and Purdue powstaje specjalizacja - informatyka. Opracowana zostaje pierwsza gra video. W Polsce powstają komputery z serii ZAM oraz UMC.

1963 - Douglas Engelbart opracowuje mysz w Stanford Research Institute. Dwadzieścia lat później Macintosh będzie ją wykorzystywał jako standardowy komponent. Rozpoczęto seryjne wytwarzanie komputera Odra-1003. Powstaje program Eliza, który wykazuje pewne przejawy inteligencji. Potrafi prowadzić proste rozmowy z człowiekiem. Na uniwersytecie Kalifornijskim rozpoczynają się prace nad logiką rozmytą (fuzzy logic), która ma pomóc w stworzeniu komputera myślącego.

1964 - Firma Zenith tworzy pierwszy komercyjny produkt wykorzystujący układ scalony - przyrząd pomagający słyszeć. American Standard Association decyduje, że kod ASCII będzie standardem transferu danych. Gordon Moore sugeruje, że poziom integracji systemów komputerowych (wydajności procesorów) podwaja się corocznie. Dzisiaj stwierdzenie to znane jest jako prawo Moora. W Polsce Odra-1003.

1965 - Digital Equipment Corporation buduje pierwszy minikomputer, który kosztuje 18 000 dolarów. Zostaje stworzony uproszczony język programowania BASIC, który stanie się standardowym językiem programowania PC. Inżynier Jacek Karpiński zbudował KAR-65.

1966 – Powstaje Odra-1013 - świętowano pierwszą setkę maszyn cyfrowych z wrocławskiej fabryki Elwro.

1967 - Texas Instruments produkuje na potrzeby armii pierwszy komputer oparty na układach scalonych z pamięcią półprzewodnikową. Ole-Johan Dahl i Kristen Nygaard z Norwegii Computing Centre opracowują język Simula, który jest pierwszym obiektowo zorientowanym językiem programowania. W Polsce powstaje Odra-1204.

1968 - Po raz pierwszy komputer (HAL 9000) bierze udział w filmie. Jest to 2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka. "¦piewa" piosenkę "Daisy Bell (Bicyccle Bulit for Two)", którą komputer Johna Kelly "zaśpiewał" siedem lat wcześniej. D.Engelbart prezentuje NLS używający jako użądzenie wskazujące mysz. Edsger Dijkstra przekonuje, że instrukcja GOTO może być szkodliwa i nie powinno się jej stosować. 18 lipca Robert Noyce, Andy Grove i Gordon Moore zakładają firmę Intel. Jako standard przyjmuje się zapis daty w postaci sześciu cyfr (YYMMDD - rok - miesiąc - dzień) przy wymianie informacji. Cóż, był to ewidentny błąd, który spowodował po latach powstanie problemu roku 2000. Firma Rand przedstawiła dla ARPA projekt zdecentralizowania sieci informatycznych.

1969 - Ustalony zostaje standard RS-232-C umożliwiający wymianę danych pomiędzy komputerami i urządzeniami zewnętrznymi. Departament Obrony USA zleca utworzenie sieci Arpanet, która połączyła uniwersytety UCLA, UC w Santa Barbara, SRI i University of Utah. W Polsce Orda-1304.

1970 - SRI International opracowuje pierwszego robota ze sztuczną inteligencją do nawigacji. Dennis Ritchie i Kenneth Thomson opracowują system operacyjny Unix w firmie Bell Labs.

1971 - Niklaus Wirth opracowuje język programowania Pascal. Ted Hoff, S. Mazor i F. Fagin opracowują 4-bitowy, pierwszy mikroprocesor Intel 4004 (108 Khz). Jego cena wynosiła 200 USD. Wykonywał 60 tys. operacji na sekundę. Składał się z 2300 tranzystorów. Ray Tomlinson z firmy Bolt Beranek and and Newman wysyła pierwszy e- mail. Jacek Karpiński buduje K-202 – komputer walizkowy (1mln op/s)

1972 - Dennis Ritchie opracowuje język programowania C w firmie Bell Labs. Powstaje procesor Intel 8008 (200 Khz), pierwszy 8 bitowy układ, zastąpiony niebawem przez Intel 8080. Powstaje dyskietka 5 1/2 cala. Język Smalltalk opracowany zostaje w Xerox PARC?s Learning Research Group. Jego autorem jest Alan Kay. Alain Colmerauer z University of Marseille opracowuje język programowania Prolog. Steve Wozniak buduje "blue box" - generator częstotliwości 2600 Hz, który oszukuje miejskie aparaty telefoniczne. Dzięki temu może rozmawiać za darmo z całym światem.

1973 - Naukowcy z Xerox PARC opracowują eksperymentalny komputer PC. Używa on myszy, sieci Ethernet i GUI. Alan Kay opracowywuje własną wersję domowego komputera PC. Bazuje on na języku Smalltalk, używa ikon i grafiki. Gary Kildall pisze prosty system operacyjny w języku PL/M. Nazywa go CP/M (Control Program/Monitor). Rozpoczynają się prace nad protokołem TCP (Transmission Control Protocol) w laboratorium Stanford University. Prace nadzoruje Vinton Cerf. Są to początki NTERNETU. Powstają procesory w dużej skali integracji. W 1 cm kwadratowym mieści się 10 tys. komponentów (m.in. tranzystorów). Protokół Ethernet i FTP.

1974 - W kwietniu powstaje 8 bitowy procesor 8080 (2 Mhz). Składa się z 6 tys. tranzystorów. W artykule na łamach Radio Electronics ukazuje się opis, w jaki sposób zbudować własny komputer - Mark-8. Charles Simonyi z Xexoc PARC pisze pierwszą aplikację WYSIWYG, która nazywa się Bravo.

1975 - IBM przedstawia drukarkę laserową. Powstaje pierwszy PC - Altair 8800. W kwietniu Bill Gates i Paul Allen zakładają firmę Micro-Soft (potem nazwa została zamieniona na "Microsoft") oraz opracowują BASIC dla ALTAIR 8800 We wrześniu wychodzi pierwszy numer magazynu Byte.

1976 - IBM opracowuje drukarkę atramentową. (lipiec) - Steve Jobs i Steve Wozniak budują komputer Apple I. Gary Kildall pisze system operacyjny CP/M działający na 8-bitowych komputerach z procesorem Intel 8080. W marcu Intel przedstawia procesor 8085 (5-MHz), w którym znajduje się 6,5 tys. tranzystorów. W kwietniu Steve Jobs i Steve Wozniak zakładają firmę Apple Computer. W lipcu Zilog wypuszcza 8-bitowy procesor Z80 (2,5 MHz).

1977 - W kwietniu Commodore Business Machines prezentuje komputer PET 2001 z procesorem 6502, 4KB RAM, 14KB ROM, klawiatura, monitorem i magnetofonem. W sierpniu firma Radio Shack, oddział firmy Tandy wypuszcza mikrokomputer TRS-80 z procesorem Z80, 4KB RAM, 4KB ROM, klawiaturą, czarno-białym monitorem i magnetofonem jako pamięcią zewnętrzną. Język Fortran, standard ASCII, Apple II (kwiecień)

1978 - Powstaje Wordstar, pierwszy procesor tekstu opracowany na komputery działające pod systemem operacyjnym CP/M, potem także pod DOSem. W czerwcu Intel przedstawia pierwszy 16-bitowy procesor - 8086 (4,77 Mhz). Składał się z 29 tys. tranzystorów, oraz zewnętrznie okrojony do 8 bitót 8088 Apple wypuszcza stacje dysków do Apple II Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adelman opracowują standard szyfrowania danych RSA z kluczem publicznym. W grudniu firma Atari wypuściła komputery Atari 400 i 800 z procesorem 6502.

1979 - 11 maja Don Bricklin i Bob Franston piszą pierwszy arkusz kalkulacyjny VisiCalc, dzięki niemu wzrasta zainteresowanie komputerami. We wrześniu Motorola przedstawia procesor 68000, który składał się z 68 tys. tranzystorów (stąd jego nazwa). Basic dla 8086.

1980 - APPLE tworzy APPLE III; Na rynek wchodzi firma ATARI z modelami 400 i 800 ze specjalizowanym układem dźwiękowym POKEY oraz nowoczesną 256 kolorową grafiką. Powstaje język programowania Ada. Wayne Ratliff pisze dBase II, pierwszą wersję bazy danych na komputery PC. IBM wybiera PC-DOS Microsoftu, jako swój system operacyjny stosowany w komputerach PC. W lutym Sinclair Research przedstawia komputer ZX80, wykorzystujący 8-bitowy procesor NEC 3,25 Mhz i mający 1 Mb RAM oraz 4KB ROM. W czerwcu Seagate Technologies prezentuje dysk Winchester 5,25 cala. Używa on czterech talerzy i ma 5 MB pojemności. Kosztuje 600 USD.

1981 - Jest to rok prawdziwej rewolucji: SIR CLIVE SINCLAIR wypuszcza ZX81 natomiast IBM prezentuje pierwszy komputer z serii IBM PC z systemem MS DOS 1.0; COMMODORE wprowadza model VIC-20; w Wielkiej Brytani powstaje BBC MICRO przewyższający szybkością pracy najnowsze IBM PC. IBM zastosował prosty chwyt - opublikował dokumentację komputera PC. Stworzyło to natychmiast szereg standardów i spowodowało "klonowanie" komputera. System operacyjny napisany został przez Microsoft, dzięki temu Microsoft stał się potęgą softwar'u.

1982 - APPLE konstruuje prototyp MACINTOSHA dla którego MICROSOFT tworzy system graficzny; pojawia się SIRIUS 1 - pierwszy poważny konkurent IBM PC oraz DEC RAINBOW; SINCLAIR wypuszcza ZX SPECTRUM który szybko zdobywa sobie ogromną popularność jako komputer domowy, arkusz kalkulacyjny Multiplan, Columbia Data Products produkuje pierwsze "klony" komputerów IBM PC. Niedługo potem Compaq również zaczyna produkować takie komputery. John Warnock opracowuje w firmie Adobe język PostScript. W marcu Intel prezentuje 16-bitowy procesor 80286 (6 Mhz). Zawiera on 134 tys. tranzystorów.

1983 - APPLE sprzedaje pierwszy komputer z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) APPLE LISA; COMMODORE prezentuje C-64 przeznaczony do domowych zastosowań ,głównie do gier ze względu na bardzo dobrą grafikę i dźwięk, arkusz Lotus 1-2-3, edytor MS Word 1.0,(listopad) W maju Microsoft przedstawia pierwszą mysz nazwaną "The Microsoft Mouse", kosztuje ona 200 USD.

1984 - Apple wprowadza na rynek komputery Macintosh. Budowane są modemy o prędkości 2400 baudów. Hewlett-Packard reklamuje pierwszą osobistą drukarką laserową LaserJet, a pisarz William Gibson tworzy termin "cyberprzestrzeń". SINCLAIR wypuszcza model QL; ZX SPECTRUM i C-64 przybywa konkurent AMSTRAD CPC-464, drukarka HP LaserJet, karta graficzna EGA, MS/PC-DOS 3.0 Powstaje interface MIDI (Musical Instrument Digital Interface) standard służący do wymiany informacji pomiędzy komputerami i urządzeniami muzycznymi. Sony przedstawia CD-ROM.

1985 - Zostaje założona America Online. Bill Gates z Microstoftu i John Sculley z Apple podpisują tajne uzgodnienie, dające Microsoftowi prawo do wykorzystywania elementów graficznego interfejsu użytkownika w swoim oprogramowaniu, potwierdzając jednocześnie, że system Mac OS stanowił inspirację przy tworzeniu systemu Windows. W Stanach Zjednoczonych pojawia się Nintendo. ATARI wypuszcza model 520ST; COMMODORE wychodzi z zastępcą popularnego C-64 - modelem C-128, oraz z niezwykle zaawansowanym graficznie modelem AMIGA 1000 będącym poważnym konkurentem ATARI ST oraz IBM PC; AMSTRAD pokazuje maszyny CPC 664 oraz CPC 6128; MICROSOFT wypuszcza pracujący na PC system MS WINDOWS 1,0(listopad), (marzec) język PostScript, Page Maker 1.0, Apple LaserWritter z PostScriptem, (październik) procesor 386 DX, Nowel NetWare

1986 - Microsoft wchodzi na giełdę. National Science Foundation zgadza się na utworzenie ogólnoświatowego szkieletu Internetu. Pojawia się pierwszy komputer przenośny z ekranem ciekłokrystalicznym - laptop; ATARI wypuszcza model 1040ST a APPLE model MAC PLUS w którym po raz pierwszy zastosowano interfejs SCSI, SGML (Standarized Generalized Markup Langue) standardem ISO, IBM PS/2, Powstaje standarg karty graficznej VGA. W Polsce powstaje ELWRO 800.

1987 - SINCLAIR prezentuje pierwszego palmtopa CAMBRIDGE COMPUTER Z88; APPLE wprowadza modele MAC SE oraz MAC II przeznaczone do celów DTP; pojawia się AMIGA 2000; ATARI wypuszcza MEGA ST i 65XE; pojawia się nowy superkomputer ACORN ARCHIMEDES oparty na procesorze RISC, Poltype - polskie systemy składu na PC/XT (maj), Excel dla Windows (październik)

1988 - Microsoft prezentuje system Windows 2.03, którego okna przypominają okna Maca. Sześć lat później w sprawie kosztującej około 10 milionów dolarów sąd rozstrzyga na korzyść Microsoftu. Steve Jobs prezentuje NeXT. W Internecie pojawia się samoreplikujący się program-wirus, Internet Worm. Steve Jobs prezentuje superkomputer NeXT; AMSTRAD wychodzi z modelem AMSTRAD 2000 z kartą graficzną PARADISE VGA; pojawia się ATARI ABAQ z 24-bitową grafiką; INTEL zaczyna sprzedaż taniego 80386SX(czerwiec), OS/2 1.1 (październik), opracowanie złącza EISA

1989 - Tim Berners Lee tworzy Sieć - World Wide Web. Xerox wytacza sprawę Apple'owi o kradzież projektu graficznego interfejsu dla komputerów Lisa i Macintosh. Po sprzedaży około 60 tysięcy komputerów Lisa Apple zaprzestaje produkcji i pali pozostałe egzemplarze w Utah. W Japonii pojawia się telewizja HDTV. APPLE wprowadza nowe modele: MACINTOSH IIC i SE/30 oparte na procesorze MOTOROLA 68030 oraz laptopa APPLE PORTOABLE ; pojawia się nowy układ 80486 DX(czerwiec); ATARI wprowadza rewelacyjnego palmtopa PORTFOLIO, Corel Draw 1.0 (wrzesień), Auto CAD 9 po polsku (listopad). W Polsce powstaje ELWRO 800-3 Junior – najpopularniejszy komputer szkolny.

1990 - IBM wypuszcza tanią stacje roboczą RS/6000; COMMODORE prezentuje komputer AMIGA 3000; APPLE wypuszcza na rynek model MAC IIFX; pojawiają się pierwsze karty PCMCIA, Windows 3.0 (maj), karta graficzna XGA. U.S. Federal Trad Commission rozpoczyna śledztwo w sprawie Microsoftu. Wartość sprzedaż produktów Microsoftu sięga miliarda dolarów. Windows pojawia się w wersji 3.0.

1991 - Powstaje przenośny APPLE POWERBOOK; INTEL sprzedaje tani procesor 486SX, Visual Basic (maj). Do użytku powszechnego wchodzą skanery.

1992- Procesor 486 DX2 (marzec), Procesor MIPS 4000 (marzec), Powstanie specyfikacji HTML (kwiecień), Windows 3.1, Tim Berners-Lee opracowuje standard HTTP co powoduje narodziny WWW; ATARI wypuszcza doskonałego FALCON'a; COMMODORE w odpowiedzi prezentuje bardzo populane do dzisiejszego dnia modele AMIGA 1200 oraz AMIGA 4000; APPLE wprowadza wydajne komputery z serii QUADRA; INTELOWI przybywa konkurencja w postaci firm AMD i CYRIX

1993 - Wprowadzone zostają komputery PDA typu handheld. Mark Andreessen i Eric Bina projektują Mosaic, pierwszą graficzną przeglądarkę internetową. Zaprezentowany zostaje komputer Apple Newton. Procesor Alpha (styczeń), Procesor 486 DX4 (luty), polski Windows 3.0 (marzec) procesor PowerPC (kwiecień), Windows NT (maj), MOSAIC - poprzednik Netscape Navigator-a (czerwiec), Windows 3.11 for Workgrups (październik). Pojawia się długo oczekiwany procesor PENTIUM oraz wersja alfa WINDOWS 95

1994 - W Stanach Zjednoczonych dostępny jest już system nawigacji satelitarnej GPS. Intel sprzedaje 2 miliony wadliwych procesorów Pentium. Iomega prezentuje napęd Zip, a Marc Andreessen pomaga założyć firmę Netscape. ustawa o prawach autorskich (luty). W Londynie otwarto Cyberię, pierwszą kawiarnię, w której oprócz kawy oferowano również dostęp do Internetu.

1995 - Delphi (kwiecień), Netscape Navigator (maj), język Java (czerwiec), Procesor Pentium Pro (listopad) Pojawiają się monitory z płaskim ekranem. Microsoft prezentuje system Windows 95. Pixar Animation Studios i Disney prezentują wytworzony przez komputer pełnoekranowy film - "Toy Story". Microsoft wprowadza pakiet Office 95. Następuje standaryzacja technologii DVD. Jeffrey Bezos zakłada firmę Amazon.com, a Netscape wchodzi na giełdę.

1996 – procesor HP PA-RISC 8000 (czerwiec), DVD-ROM (lipiec), Windows 95 OEM SR2 (sierpień), Windows NT 4.0 Server i Workstation (wrzesień), procesor Pentium MMX (pażdziernik). Powstają pierwsze naprawdę konkurencyjne dla PENTIUM procesory CYRIX MII oraz AMD K6. Urządzenia zewnętrzne pozwalają surfować w Internecie przy wykorzystaniu telewizora. Debiutuje Palm Pilot.

1997 - Windows NT 4.0 Workstation po polsku (styczeń), Windows Ce dla palmtopów (luty), AutoCAD 14 (maj), IBM DEEP BLUE wygrywa w szachy z Gari Kasparowem (maj), Delphi 3 (czerwiec). Wychodzi PENTIUM II W Stanach Zjednoczonych dostępne są już pierwsze odtwarzacze DVD. Microsoft przedstawia wersję beta Windows 98.

1998 - Powstaje tania alternatywa PENTIUM II - CELERON; pojawiają się konkurencyjne AMD K6-2 oraz AMD K6-III 3DNow! Firma Diamond Multimedia wprowadza pierwszy odtwarzacz MP3. Raport Starra zostaje opublikowany w Internecie w ciągu kilku godzin. Grupa hackerów Hacking for Girls włamuje się do sieci "New York Timesa" i blokuje ją na dziewięć godzin. Apple wprowadza komputery w cukierkowych kolorach - iMac. Coraz powszechniejszy staje się handel w Internecie. Zakupów dokonuje około 30 milionów użytkowników. Clarion i Microsoft prezentują Auto PC. Niebotycznie wzrastają ceny akcji serwisów Yahoo i Infoseek. Rozegrano pierwszy turniej ligi zawodowych graczy komputerowych. Magistrala AGP oraz porty USB oraz IRDA znajdują coraz większe zastosowania.

1999 - Kolejny krok w dążeniu do maksymalnej wydajności to INTEL PENTIUM III i AMD ATHLON. Nadchodzą czasy Linuksa. AOL przejmuje Netscape'a. Microsoft zatrudnia 27 320 pracowników i osiąga zysk 14,48 miliarda dolarów. Na skutek awarii handel elektroniczny (E-Trade) zostaje wstrzymany na trzy dni z rzędu. Pojawia tani procesor CYRIX MIII firmy VIA ale nie odnosi sukcesów na rynku.

2000 – Powstaje tani ale wydajny procesor AMD DURON, który powala na kolana Intelowskiego CELERONA. Pojawia się VOODOO 3, RIVA TNT 2 , GeForce 256 i VOODOO 5 5500, Windows 2000 (kontynuator linii NT) flagowy system Microsoftu, Windows ME - ostatni system z linii Windows oparty na jądrze DOSowym. Coraz większą popularnością cieszy się system LINUX.

2001 – Powstają procesory INTEL PENTIUM IV i AMD ATHLON XP. Firma Microsoft prezentuje system Windows XP. Monitory 17”, DVD-ROMy oraz karty dźwiękowe Sound Blaster LIVE 5.1 stają się podstawowym wyposażeniem komputerów klasy PC. Pojawiają się coraz szybsze karty grafiki GeForce 3 oraz ATI Radeon. Komputery stają się w pełni multimedialne.

2002 – Procesory Intela i AMD przekraczają granicę prędkości 2 GHz. Firma nVidia przedstawia kartę grafiki GeForce 4. Zaczynają dominować monitory LCD. Standardem staje się interfejs radiowy Bluetooth.

 

2003 - już trudno za tym nadążyć:)
 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski