MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Nowa strona 2

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

 

Krzyżówki
Tomasz Grębski

Krzyżówki matematyczne


Krzyżówka geometryczna

Poziomo
1) czworokąt z przystającymi kątami
5) między dzielną a ilorazem
6) pomocnicze twierdzenie
10) wykres funkcji liniowej
11) dwuwymiarowa
14) wartość logiczna 1
16) pół czworościanu?
17) dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie
18) czworokąt z przystającymi bokami
19) może być prosta lub krzywa
20) zbiór twierdzeń
23) odwzorowanie odwrotne do siebie
25) ... wysokości, np. (l. mn.)
28) dział matematyki z różniczkami
i całkami
29) najmniejsza porcja energii
30) w nauce o perspektywie: rzut
równoległy
Pionowo
1) izometryczność
2) ostatnia litera greckiego alfabetu,
oznacza się nią nieskończone liczby porządkowe
3) Matematyczna odbywa się co roku
4) starożytny filozof i matematyk z Miletu
7) ... zbioru to inaczej liczba kardynalna
8) dział matematyki z sinusami
9) czworokąt z jedną parą boków równoległych
12) funkcja odwrotna do sinusa
13) jego wzór to inaczej twierdzenie kosinusów
15) kąta - łukowa lub stopniowa
17) czworokąt o prostopadłych przekątnych
21) ... punktu albo figury przez przekształcenie
22) ... Newtona, czyli wzór skróconego mnożenia
24) efekt wykonania działania
26) aksjomat
27) wielkości podane w treści zadania

 


Piramida geometryczna

Jednakowym liczbom odpowiadają jednakowe litery. Wypełnij piramidę nazwami pojęć geometrycznych. Jeden wyraz jest już wpisany.


Wężowe figury

Do diagramu wpisz nazwy figur płaskich. Początek wpisywania wyrazów w polu z liczbą. W szarych polach powstanie rozwiązanie. Jednym z wyrazów jest WIELOBOK.


Ruchem konia

Przejdź przez planszę ruchem konika szachowego i odczytaj rozwiązanie.


Z wagą

 

 

Na podstawie określeń, podanych
w przypadkowej kolejności, odgadnij
wyrazy wpisywane do diagramu.
W polu z gwiazdką występuje ta
sama spółgłoska.
- 1000 kg
- ciężar towaru
- waga opakowania
- waga towaru i opakowania

Krzyżówka z pączkiem

 

Na podstawie poniższych informacji
rozwiąż krzyżówkę wpisując w każde pole
jedną cyfrę. Sumy cyfr znajdujących się
na przekątnych są równe, a suma wszystkich
wpisanych do krzyżówki cyfr wynosi 110.

Pan Górecki jest cukiernikiem. Ma matkę
- staruszkę, żonę oraz czworo dzieci:
Anię, Waldka, Basię i Zenka, z których
każde jest w innym wieku.

Poziomo
1) wiek Ani - najmłodszego dziecka pana Góreckiego, która 3 lata temu miała połowę lat najstarszego brata Zenka,
3) liczba pączków sprzedanych wczoraj w cukierni pana Góreckiego,
5) wielokrotność wieku pana Góreckiego,
8) powierzchnia mieszkania pana Góreckiego wyrażona w metrach kwadratowych,
10) wiek seniorki rodu Góreckich, która za rok będzie miała tyle lat, ile będą miały łącznie wszystkie dzieci jej syna,
12) 8 poziomo dodać 17,
14) wyrażona w groszach kwota, jaką zapłaciła za kupione pączki z adwokatem sąsiadka państwa Góreckich,
16) 4 pionowo pomnożone przez 23,
17) 6 pionowo minus 10 poziomo.

Pionowo
2) podwojona suma cyfr znajdujących się w drugiej kolumnie krzyżówki,
3) suma iloczynów: 9 pionowo i 110 oraz 15 pionowo i 99,
4) wiek siostry pana Góreckiego o 7 lat młodszej od brata, która za 2 lata będzie miała tyle lat, co w tym czasie synowie pana Góreckiego razem,
6) numer domu państwa Góreckich,
7) wiek pana Góreckiego, który ma tyle lat, ile trójka jego młodszych dzieci razem,
9) wyrażona w groszach cena jednego pączka z adwokatem,
11) iloczyn lat Waldka, który nie ukończył jeszcze 16 lat, oraz Basi, która już jest pełnoletnia, powiększony o wiek ich ojca,
13) 16 poziomo minus 11 pionowo,
15) wyrażona w groszach cena pączka nadziewanego dziką różą


Krzyżówka arytmetyczna

 

Poziomo
1) Suma 17 i 18 pionowo
3) Półtora 4 poziomo
4) Suma 10 i 20 poziomo i 20
6) Różnica 5 i 10 pionowo
8) 2 i 9 pionowo
10) Połowa różnicy 8 i 21 poziomo
12) Iloczyn 17 pionowo i 21 poziomo
13) 50% 15 poziomo
15) Różnica 3 i 17 poziomo
17) Różnica różnic 1 poziomo i 1 i 18 pionowo i 18
19) Wspak połowa 2 pionowo
20) Różnica 3 i 1 pionowo
21) Cinquecento
Pionowo
1) Różnica podwojenia 19 poziomo i 1
2) Suma 6 poziomo i 18 pionowo
3) Wspak iloraz 7 pionowo i 10 poziomo
5) Różnica różnicy 3 pionowo i 10 poziomo i 1 poziomo
7) Suma iloczynu 10 pionowo i 10 poziomo i 10 poziomo
8) Sześciokrotność różnicy 8 poziomo i 16 pionowo
9) Różnica 1 poziomo i 10 pionowo
10) Różnica 18 pionowo i 17 poziomo
11) Suma 13 poziomo i 9 pionowo
14) Połowa różnicy 8 pionowo i 19 poziomo
16) Różnica 11 pionowo i 10 poziomo
17) Ćwierć 21 poziomo
18) Pierwiastek z 12 poziomo

 


Krzyżówka arabska

Rozwiąż krzyżówkę, zapisując podane liczby w systemie arabskim.

 


Poziomo
1) MMXIV
3) VI
4) CLXXV
6) DCXCI
9) LXXXIV
10) XXXIX
12) XLI
14) MCMXC

Pionowo
1) CCXXXVI
2) XLI
3) LXV
5) DCCXIII
7) CMLXXXI
8) XIV
11) CMXX
12) XLVIII
13) LIX

Krzyżówka rzymska

Rozwiąż krzyżówkę, zapisując podane liczby w systemie rzymskim.

 


Poziomo
A) 700
D) 1960
G) 52
H) 38
L) 11
M) 15
N) 107
O) 96
 

Pionowo
A) 579
B) 101
C) 109
D) 2010
E) 1011
F) 24
I) 46
J) 8
K) 9
N) 105

Logogryf z liczebnikami

Rozwiąż logogryf i przeczytaj hasło.

1) Złote gody to ... rocznica ślubu.
2) Na ilu liniach zapisujemy nuty?
3) Ilu małych przyjaciół miała królewna Śnieżka?
4) Ile lat trwała druga najdłuższa wojna w Europie?
5) Liczba palców u obu rąk i jednej nogi.
6) Ile córek miała macocha Kopciuszka?
7) "Baśnie z ... i jednej nocy".
8) Ile życzeń spełniała złota rybka?
9) Pechowo, gdy wypadnie w piątek.
10) "... pancerni i pies".
11) O cztery więcej niż 15.
12) "W ... dni dookoła świata".
13) "... w rozumie".
14) Liczba dalmatyńczyków bez jedenastu.
15) Ile jest znaków w zodiaku?
16) Ilu było muszkieterów?
17) Sześć wieków to ... lat.
18) Ma dwa razy więcej zer niż milion.
19) Dwanaście sztuk.
20) Ile wagonów w przybliżeniu ciągnęła lokomotywa w wierszu Juliana Tuwima?
21) Połowa ćwierćnuty.
22) 13 bez trzech zer.
 


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

Losowa Fotka