MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Nowa strona 2

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

 

XVII w.
1603
Cataldi znajduje szóstą i siódmą liczbę doskonałą, 216(217 - 1)=8589869056 i 218(219 - 1) = 137438691328.


1603
W Rzymie powstaje Narodowa Akademia Umiejętności (ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI).


1606
Snell podejmuje pierwsze próby zmierzenia łuku południka na powierzchni Ziemi, w związku z czym określa jej wielkość. Wydaje Hypomnemata mathematica (Matematyczne Memorandum), będące łacińskim tłumaczeniem pracy z zakresu mechaniki, autorstwa Stevina.


1609
Kepler publikuje dzieło Astronomia nova (Nowa astronomia). Praca zawiera pierwsze i drugie prawo o orbitach eliptycznych, udowodnione tylko dla planety Mars.


1610
Galileusz publikuje dzieło Sidereus Nuncius (Gwiezdny posłaniec).Opisuje w nim odkrycia astronomiczne, których dokonał na podstawie obserwacji prowadzonych przy użyciu teleskopu. Harriot również prowadzi obserwacje księżyców Jowisza, ale nie publikuje swojej pracy.


1612
Bachet publikuje pracę o matematycznych łamigłówkach i sztuczkach, które będą stanowiły bazę dla niemal wszystkich późniejszych książek dotyczących rozrywek matematycznych. Jest autorem metody konstruowania magicznych kwadratów.


1613
Cataldi wydaje Trattato del modo brevissimo di trovar la radice quadra delli numeri In, w którym znajduje pierwiastki kwadratowe używając ułamków okresowych.


1614
Napier publikuje swoją pracę o logarytmach: Mirifici logarithmorum canonis descriptio (Opis przedziwnej tablicy logarytmów).


1615
Kepler publikuje Nova stereometria doliorum vinarorum (Stereometria beczki), badania dotyczące pojemności beczek, obszarów powierzchni oraz krzywych stożkowych. Idea zrodziła się po raz pierwszy na jego własnym przyjęciu weselnym w 1613 roku. Jego metody stanowiły jedne ze wczesnych zastosowań rachunku różniczkowego i całkowego.


1615
Mersenne zachęca matematyków do zbadania cykloidy.


1617
Snell publikuje technikę triangulacji trygonometrycznej, która przyczynia się do zwiększenia dokładności pomiarów kartograficznych.


1617
Briggs publikuje Logarithmorum chilias prima (Pierwszy tysiąc logarytmów), który wprowadza logarytmy o podstawie 10.


1617
Napier konstruuje tzw. Kostki Napiera, składające się z ponumerowanych pałeczek, pełniące rolę mechanicznego kalkulatora. Wyjaśnia ich funkcję w Radiologii wydanej w ostatnim roku życia autora.


1620
Bürgi publikuje Arithmetische und geometrische progress-tabulen (Arytmetyczne i geometryczne tablice postępów), dotyczące logarytmów, które odkrył niezależnie od Napiera.


1620
Guldin sformułował Twierdzenie o środku ciężkości, znane już wtedy Pappusowi.


1621
Bachet publikuje łacińskie tłumaczenie greckiego tekstu Arytmetyki Diofantosa.


1623
Schickard konstruuje "zegar mechaniczny", drewnianą maszynę liczącą, która dodaje, odejmuje, jest pomocna w mnożeniu i dzieleniu. Napisał do Keplera sugerując użycie środków mechanicznych do obliczania efemerydów.


1624
Briggs publikuje Arithmetica logarithmica (Arytmetykę logarytmów), w której wprowadza określenia: "mantysa" i "cecha". Podaje tam logarytmy liczb naturalnych od 1 do 20 000 oraz od 90 000 do 100 000 obliczone do 14 miejsca dziesiętnego, jak również tablice funkcji sinus do 15 miejsca dziesiętnego, tangens i secans do 10 miejsca dziesiętnego.


1635
Wychodzi drukiem w Wilnie anonimowa praca "Arithmetica practica in usum studiosae juventutis Academiae et Universitatis Vilnensis Societatis Jesu. Arytmetykę tę przypisuje biograf jezuicki J. Brown Krygierowi i słusznie zresztą, gdyz był on wówczas jedynym wykładowcą matematyki na Akademii Wileńskiej, a rónocześnie jedynym najbardziej zainteresowanym w opaniowniu wykładanej wiedzy przez uczniów.
 


1640
Jan Toński drukuje swoją "Arithmetica vulgaris" ["Arytmetyka powzechna"] Arytmetyka ta obejmuje działania na liczbach całkowitych i ułamkowych, a nawet dziesietnych.


1652
Jan Brożek wydaje "Apologia pro Aristotele et Euclide" ["Obrona Arystotelesa i Euklidesa"] - jest to polemika nad Euklidesem i Arystotelesem. autor przeprowadza badania nad wielokatami gwiaździstymi, zwalcza błędne tezy farncuskiego matematyka Ramusa.


1660
De Sluze omawia spirale, punkty przegięcia oraz odkrycia geometrycznych znaczeń w jego pracy. Studjuje i bada krzywe które Pascal nazwał "pearl of Sluze".


1660
Hooke odkrywa prawo elastyczności - które nazywane jest prawem Hooka.


1660
Vivani mierzy szybkość dzwięku. Ustala styczną do cyklojdy.


1661
Van Schooten publikuje drugi i ostateczny tom "Geometria a Renato Des Cartes". Praca ta zakłada geometrię analityczną jako głowny temat matematyki. Książka ta zawiera również dodatki trzech jego uczniów: de Witt, Hudde, i Heuraet.


1662
Zostaje ufundowane Londyńskie Towarzystwo Królewskie "The Royal Society of London, Brouncker staje się jego pierwszym prezesem.


1662
Graunt i Petty publikują "Natural and Political Observations made upon the Bills of Mortality" ["Polityczne obserwacje stworzone na rachunkach śmiertelności"]. To jest jedna z pierwszych książek statystycznych.


1663
Newton odkrywa "dwumian" (Dwumian Newtona) i zaczyna pracę nad rachumkiem różniczkowym.
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski