MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Nowa strona 2

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

 

Gibbs Josiah

Gibbs Josiah

ur: 11 lutego 1839 w New Haven (Connecticut) - USA

zm: 28 kwietnia 1903 w USA


Michael Faraday nie jest bezpośrednio związany z matematyką , więc jego biografia nie powinna być zamieszczona wśrod życiorysów matematyków.Jednak był ważną postacią i jego badania miały ogromny wpływ na rozwój teorii matematycznych , dlatego został tutaj zamieszczona .Wobec tego powiedzmy troche o nim . 

Michael Faraday (1791-1867), fizyk i chemik angielski, jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w., eksperymentator, samouk.Profesor Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie, członek Royal Society .Urodził się w Newington w Anglii. Wychowywał się w biednej rodzinie, był samoukiem .Mając 13 lat pracował jako chłopak na posyłki w księgarni George'a Ribau. Początkowo zajmował się roznoszeniem dzienników, potem zaś, mając lat 17, uczył się introligatorstwa. Najbardziej jednak zajmowały go książki z dziedziny fizyki i chemii. Mając do nich nieograniczony dostęp, mógł studiować bez ograniczeń.

Uczęszczał na wykłady popularne z przyrody, aż wreszcie dzięki pomocy jednego z klientów księgarni dostał się na wykłady Davy'ego.W roku 1813 został jego asystentem. W 1821 roku ożenił się z Sarah Barnard. W swojej karierze naukowej doszedł do tytułu profesora , zdobywając rózne wyróznienia za swoją działalność. W 1858 roku opuścił Royal Society. Na pożegnanie otrzymał w darze od królowej willę w okolicach Londynu .Wspólnie z Davy'm przeprowadzali doświadczenia nad skraplaniem gazów. W ciągu krótkiego czasu zdołali oni skroplić poraz pierwszy chlor (1823), bezwodnik węglowy i chlorowodór.

Było to ważne ze względu na to, iż usunięto ostatecznie wszelkie wątpliwości co do odrębności chemicznej tych ciał. Odtąd można było ważyć je w tej postaci. Prowadzili również prace nad uszlachetnieniem stali, wytwarzając nowe stopy stalowe. W tym czasie Faraday wyodrębnił po raz pierwszy z wytworów destylacji węgla kamiennego związek niezmiernie ważny dla techniki, mianowicie benzen. Jesienią 1831 roku Faraday odkrył nowe zjawisko z dziedziny elektromagnetyzmu, a mianowicie indukcję elektromagnetyczną. Ta chwila rozpoczęła nową erę w elektrotechnice.

Przed odkryciem praw indukcji prąd można było otrzymywać jedynie ze stosów Volty. Indukcja elektromagnetyczna dała początek elektrotechnice prądów silnych i generatorom elektrycznym. Ciekawe jest to, że Faraday doszedł do odkrycia tego zjawiska nie przez przypadek, lecz przez logiczne wnioskowanie. Znane mu było zjawisko odwrotne, odkryte przez Ampere'a, że prąd elektryczny wywołuje zjawiska podobne do zjawisk magnetycznych. Stąd prosty wniosek, że zjawiska magnetyczne powinny wywoływać zjawiska elektryczne. Swoje próby rozpoczął, używając stosu Volty.M

Nawinął drut na dwie drewniane cewki i obserwował, jak zachowają się względem siebie. Przez jedną z nich, połączoną ze stosem, przepływał prąd. Drugą, leżącą obok, połączył z galwanometrem i oczekiwał pojawienia się prądu także w niej. Po pewnym czasie dostrzegł, iż strzałka galwanometru drgała bardzo słabo, ale nie wtedy, gdy prąd przepływał przez pierwszą cewkę, lecz właśnie w przerwach wywoływanych wyłączaniem prądu. W dalszych doświadczeniach Faraday odkrył wpływ magnesów i elektromagnesów na cewkę, aż wreszcie udało mu się, za pomocą jeszcze bardzo prymitywnego przyrządu, zademonstrować prąd stale płynący.

Wytwarzany był w tarczy miedzianej, wirującej między stałymi magnesami. W 1832 roku Faraday odkrył indukcję ziemską i opracował teoretyczne podstawy do wyjaśnienia zjawisk magnetyzmu ziemskiego oraz zjawisk indukcji elektrycznej.Miał jednak wątpliwości, czy odmiany energii elektrycznej poznane dotychczas, a więc elektryczność uzyskiwana przez potarcie różnych ciał, elektryczność otrzymywana z ogniw i wreszcie ta najnowsza, wykryta przez niego, a wywoływana przez indukcję magnetyczną, są tą samą elektrycznością. Doszedł wreszcie do przekonania, że istnieje tylko jedna energia elektryczna bez względu na sposób jej otrzymywania, ale różne mogą być jej skutki.

Największe znaczenie miały prace Faradaya dotyczące elektryczności. Odkrycie indukcji elektromagnetycznej, przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. sformułował prawa elektrolizy . Wprowadził nomenklaturę dla opisu tego zjawiska. Stworzył podstawy elektrochemii. Faraday odkrył również zjawisko samoindukcji, zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. W 1845 stwierdził, że diamagnetyzm jest powszechną właściwością materii, zaś odkryty przez niego paramagnetyzm - właściwością szczególną niektórych jej rodzajów. Faraday wprowadził pojęcie linii sił pola i wysunął twierdzenie, że ładunki elektryczne działają na siebie za pomocą takiego pola.

Dalsze badania Faradaya nad wpływem prądu elektrycznego na chemiczne przemiany ciał doprowadziły go przede wszystkim do uporządkowania niezbędnych pojęć i słownictwa w tej dziedzinie (1840). Powstały więc nowe nazwy, które do dziś są w użyciu, jak elektroliza, elektrody, elektrolit, anoda, katoda, jon, a nazwy te najlepiej świadczą, jak gruntownie Faraday zgłębił zjawiska, które jeszcze dla jego poprzedników były czymś nieuchwytnym. W 1837 roku opracował schematy linii sił elektrycznych, przebiegających podobnie, jak linie sił magnetycznych. Linie sił działających na siebie ładunków elektrycznych nie dają się tak łatwo zobrazować, jak linie sił magnetycznych.

Te ostatnie można pokazać w prosty sposób, za pomocą opiłków żelaza. Z liniami sił elektrycznych nie było tak łatwo. Jednak Faraday poradził sobie w sposób prosty, za pomocą badania indukcji elektrycznej. Wykrywał on bieg tych linii nawet wtedy, gdy zakrzywiały się wskutek pewnych przeszkód. W związku z tym Faraday wykrył wpływ izolatorów na linie sił oraz współczynniki dielektryczne. Potem nastąpił szereg nowych odkryć. W pierwszym rzędzie udało mu się ustalić związek między liniami sił pola magnetycznego a polaryzacją świetlną (1845). Należy podziwiać intuicję badacza, który w nikłych objawach domyśla się i wyczuwa podobieństwo.

Faraday domyślał się, że między zjawiskami elektrycznymi i świetlnymi musi zachodzić jakiś związek, przecież i te i tamte rozgrywają się w nieznanym eterze. Po długich poszukiwaniach, dopiero po użyciu szkła ołowianego, doszukał się tego związku. Jest to wielkie odkrycie, które doczekało się ostatecznego opracowania przez Maxwella. Zmarł 25 sierpnia 1867 roku w Hampton Court, Middlesex w Anglii. Anegdoty i ciekawostki z życia . Życiorys Faradaya świadczy o tym, iż talent i zamiłowanie do wiedzy zdarzają się u ludzi niezależnie od ich pochodzenia i pozycji społecznej. sekta religijna

Ludzie obdarzeni wielkim darem odkrywczym znajdują motywację do pokonywania wszelkich trudności. Najdrobniejsze korzystne zmiany w swoim życiu, nieistotne dla innych przeciętnych ludzi, potrafią oni wykorzystać do urzeczywistnienia swoich nieraz wieloletnich dążeń. Faraday był trzecim z kolei synem kowala. Jego rodzina należała do sekty religijnej Sandemanianów. Wpływ, jaki sekta wywierała na swoich wyznawców powodował, że stosunki rodzinne, w jakich wychowywał się Faraday układały się bardzo dobrze. Członków sekty cechowała pogoda ducha, chociaż żyli w wielkiej biedzie.

Faraday do końca życia był wielkim zwolennikiem tej sekty i często sam wygłaszał kazania w swej gminie wyznaniowej.Faraday pragnął porzucić swoją pracę introligatorsko - księgarską, by całkowicie zająć się nauką. W tym celu wniósł podanie do Royal Society, błagając choćby o najpodrzędniejsze zajęcie. Niestety podanie to pozostało bez odpowiedzi. W jakiś czas potem zebrał wykłady Davy'ego i swoje notatki, opatrzone doskonałymi rysunkami perspektywicznymi, oprawił i przesłał Davy'emu z prośbą o przyjęcie go do pracy, jako laboranta. Davy zapytał jednego z zarządców Royal Society, co ma z tym podaniem zrobić. Poradzono mu, aby chłopca przyjął do posług i mycia flaszek.

Jeżeli zajęcie to przyjmie, będzie to dowodem, że nadaje się do pracy, w przeciwnym razie na pewno nic z niego nie będzie. Wyrok ten był trafny. Faraday, otrzymał zajęcie jako asystent Davy'ego. Nie znał sie na matematyce! Odkrycia swe ujmował w opisowej,prostejformie. Czesto umieszczał w swoich pracach rysunki i opisy zależnoci fizycznych, rezultatów dowiadczen, nie posługując sieprawie żadnymi wzorami. W 1832 roku odwiedził go premier Anglii i zapytał do czego służy to urządzenia, które stoi w pracowni Faradaya.Ten ponoać miał odpowiedziea: "Nie wiem, ale moge sie założyć, że kiedyś pański rząd nałoży na nie podatek". I rzeczywicie za prąd elektryczny pobiera sie dziś opłaty.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

Losowa Fotka