Kurs zawiera wszystkie zadania zamknięte podzielone tematycznie na działy matematyki. Zadania pochodzą z arkuszy maturalnych CKE, arkuszy próbnych CKE, matur poprawkowych CKE, informatorów maturalnych CKE i zbiorów zadań CKE.
 

Proponowana skala ocen:

 

BARDZO DOBRY >90%
DOBRY >75%
DOSTATECZNY >60%
DOPUSZCZAJĄCY >40%