Kurs zawiera wszystkie zadania zamknięte z arkuszy maturalnych CKE, arkuszy próbnych CKE, matur poprawkowych CKE, informatorów maturalnych CKE i zbiorów zadań CKE. 

 

Proponowana skala ocen:

BARDZO DOBRY >90%
DOBRY >75%
DOSTATECZNY >50%
DOPUSZCZAJĄCY >30%

Page:  1  2  ()