Matematyczny Blog

Dodawanie

Szybkie dodawanie w przybliżeniu


Zaokrąglamy dane liczby do setek lub dziesiątek, i dodajemy.


Dodawanie bez przenoszenia


Dodajemy wszystkie cyfry jedności, a następnie cały wynik zapisujemy poniżej, następnie dodajemy i odpowiednio podpisujemy też cały wynik. W końcowej fazie dodajemy do siebie obie liczby.


Dodawanie listy liczb w pamięci - sposób 1


Chcemy np. dodać następujące liczby:

12
45
87
25
15

Dodajemy w pamięci najpierw dziesiątki (jeżeli liczby zawierają setki, zaczynamy od setek), czyli 10, 40, 80, 20, 10.
W ten sposób, że podajemy od razy wyniki:
10, 50, 130, 150, 160.
Następnie dodajemy kolejno jedności:
162, 167, 174, 179, 184.


Dodawanie listy liczb w pamięci - sposób 2


Ta metoda jest bardzo podobna do poprzedniej, tylko tutaj dodajemy w myśli kolejne dziesiątki.
Np. w poprzednik przykładzie dodawaliśmy 10 i 50, a teraz myślimy 10, 20, 30, 40, 50, 60. To samo dotyczy setek. Jedności dodajemy od razu.
Np.: 87+46+43.
87. Dodajemy cztery razy po 10: 97, 107, 117, 127 plus 6, czyli 133
Do 133 dodajemy cztery razy po 10: 143, 153, 163, 173 plus jeszcze 3, czyli 176.


Dodawanie przez dzielenie listy


Dzielimy długą listę liczb do dodania i sumujemy po kawałku:


 48
 17
 30
 58
+99=252
-------
 80
 69
 53
 17
+48=267
-------
 86
 18
 75
 57
+91=327
-------
    846

 


Dodawanie listy dużych liczb przez dzielenie listy


Dzielimy ciągi cyfr na kolumny, a następnie dodajemy każdą kolumnę osobno. Na końcu dodajemy wszystkie sumy.


 3|72|68
 5|64|79
 8|25|63
 7|06|35
+4|83|56
--------
    3 01
 2 50
27
--------
29 53 01=295301


Dodawanie w poziomie


Dodamy 150+171+235+751+317
Najpierw dodajemy kolejno setki:
Kolejno: 1,2,4,11,14, czyli 1400;
Dalej dziesiątki: 5,12,15,20,21, czyli 210;
Na końcu jedności: 0,1,6,7,14. Nasz wynik to: 1400+210+14=1624.

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA