MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Grebski
_________

 

 

 

     
GeoGebra - ALGEBRA (bez geometrii)
GeoGebra tematy zagadnień

ALGEBRA


Liczby rzeczywiste


Liczby

 1. Czy znasz się na zegarku?

 2. Liczydło

 3. Tabliczka mnożenia

 4. Dodawanie pamięciowe

 5. Odejmowanie pamięciowe

 6. Mnożenie pamięciowe

 7. Dzielenie pamięciowe

 8. Dodawanie pisemne

 9. Odejmowanie pisemne

 10. Mnożenie pisemne

 11. Dzielenie pisemne

 12. Cechy podzielności liczb

 13. Rozkład na czynniki pierwsze

 14. Liczba dzielników liczby

 15. NWD i NWW

 16. Kąt między wskazówkami zegara ver. 1

 17. Kąt między wskazówkami zegara ver. 2

 18. Oś liczbowa

 19. Procenty

 20. Zaokrąglanie liczb

 21. Rzymski system zapisywania liczb

 22. Zamiana jednostek długości

 23. Tabliczka mnożenia na palcach powyżej 36

 24. Tabliczka mnożenia na palcach prze 9

 25. Zależność między średnimi

 

Ułamki

 1. Wyłączanie całości z ułamków zwykłych

 2. Skracanie ułamków zwykłych

 3. Dodawanie ułamków zwykłych

 4. Dodawanie ułamków właściwych

 5. Odejmowanie ułamków zwykłych

 6. Mnożenie ułamków zwykłych

 7. Dzielenie ułamków zwykłych

 8. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe

 9. Zamiana ułamków zwykłych i dziesiętnych na procenty

 10. Zamiana liczb mieszanych (naturalnych) na ułamki niewłaściwe

Potęgi i pierwiastki

 1. Pierwiastek z ułamka

 2. Działania na potęgach

 3. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

Działania na zbiorach

 1. Działania na zbiorach

 2. Działania na przedziałach

            Algebra

 1. Przekształcanie wzorów

 2. Rozwiązywanie równań

 3. Sumy algebraiczne

 4. Wzory skróconego mnożenia


Funkcje


Funkcje - własności

 1. Sposoby opisywania funkcji

 2. Wykresy podstawowych funkcji

 3. Własności funkcji na podstawie wykresu - ver.1

 4. Własności funkcji na podstawie wykresu - ver.2

 5. Własności funkcji na podstawie wykresu - ver.3

 6. Monotoniczność funkcji - test

Przekształcenia wykresu funkcji

 1. Przesunięcie o wektor dowolnej funkcji

 2. Przekształcenia wykresów funkcji

 3. Przekształcenia wykresu dowolnej funkcji - symetrie

Funkcja liniowa

 1. Funkcja liniowa - wykres i własności

 2. Równoległość i prostopadłość prostych podanych w postaci ogólnej

 3. Równoległość i prostopadłość prostych podanych w postaci kierunkowej

 4. Równanie symetralnej odcinka - dwa sposoby

Funkcja kwadratowa

 1. Funkcja kwadratowa - wykres i własności

 2. Wykres funkcji kwadratowej z postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej

 3. Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym (trzy przypadki: dla postaci ogólnej, iloczynowej i kanonicznej)

Wielomiany

 1. Nierówności wielomianowe - jak odczytywać przedziały na odstawie wykresu

 2. Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę

 3. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów

 4. Dzielenie wielomianów (pisemnie)

 5. Schemat Hornera

Funkcje wymierne

 1. Funkcja homograficzna - wykres i własności

 2. Rozkład funkcji wymiernej na ułamki proste

Funkcja wykładnicza

 1. Funkcja wykładnicza - wykres i własności

Funkcja logarytmiczna

 1. Funkcja logarytmiczna - wykres i własności


Ciągi liczbowe


 1. Ciąg arytmetyczny

 2. Ciąg geometryczny

 3. Wyznaczanie wzoru ciągu geometrycznego

 4. Zastosowanie wzoru na dowolny wyraz ciągu geometrycznego

 5. Ciągi arytmetyczne i geometryczne - zastosowanie definicji

 6. Granica ciągu ver.1

 7. Granica ciągu ver.2


Trygonometria


 1. Kąty skierowane

 2. Brakujące funkcje trygonometryczne

 3. Funkcje trygonometryczne w układzie współrzędnych

 4. Tabela wartości niektórych funkcji trygonometrycznych

 5. Wartości funkcji trygonometrycznych

 6. Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych

 7. Elementarne równania trygonometryczne

 8. Animacja wykresu funkcji sinus

 9. Animacja wykresu funkcji cosinus

 10. Animacja wykresu funkcji tangens

 11. Animacja wykresu funkcji cotangens

 12. Elementarne równania trygonometryczne


Statystyka


 1. Diagram kolumnowy

 2. Diagram kwadratowy

 3. Diagramy

 4. Średnia arytmetyczna i ważona

 5. Średnia arytmetyczna, mediana, moda, wariancja, odchylenie standardowe. v.1

 6. Średnia arytmetyczna, mediana, moda, wariancja, odchylenie standardowe. v.2


Granica i Pochodna funkcji


 1. Granica funkcji w punkcie Cauchy'ego

 2. Ciągłość funkcji

 3. Interpretacja graficzna pochodnej (styczna do krzywej)

 4. Funkcja, pochodna funkcji - elementy przebiegu zmienności - ver.1

 5. Funkcja, pochodna funkcji - elementy przebiegu zmienności - ver.2

 6. Styczna do funkcji - animacja

 7. Zadanie o stycznej

 8. Optymalizacja - zadanie 1

 9. Optymalizacja - zadanie 2

 10. Optymalizacja - zadanie 3

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski


 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski