MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Nowa strona 2

 

 

 

 

 

 

Video Mathteacher
Video Mathteacher

 

VIDEO LEKCJE

 

Nowy kanał na YouTube!!!

 

Drodzy Użytkownicy!

 

VIDEO LEKCJE przenoszone są na nowy kanał na YouTube. Potrwa to kilkanaście dni, ale codziennie kolejne lekcje będą udostępniane.

 

Zapraszam do subskrybowania nowego kanału.

 

Pozwoli to na szybkie udostępnianie wideo lekcji z matematyki, które są bardzo przydatne!

 

Kliknij na obrazek:

 

Nowy kanał na YouTube!!!

 

 

 

 

Logika matematyczna

Ocena wartości logicznych zdań

Prawa de Morgana (zaprzeczenie alternatywy i koniunkcji, zaprzeczenie implikacji i kwantyfikatorów

 

Wykaż, udowodnij,...

Dowody na podzielność

Dowodzenie równości

Dowodzenie nierówności

 

Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia - rozkład na iloczyn ze wzoru na różnicę kwadratów

Usuwanie niewymierności z mianownika z zastosowaniem worów skróconego mnożenia

Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w równaniach i nierównościach

Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym

Potęga o wykładniku wymiernym - wprowadzenie

Potęga o wykładniku wymiernym - zadania zaawansowane

Działania na potęgach - zadania powtórzeniowe

Logarytmy - wprowadzenie

Logarytmy - zastosowanie twierdzeń o logarytmach

Średnie w matematyce

 

Geometria

Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne

Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne

Przystawanie trójkątów

Podobieństwo trójkątów

Okrąg i wzajemne położenie prostej i okręgu

Wzajemne położenie dwóch okręgów

Kąty w kole

Twierdzenie o stycznej i siecznej

 

 

Funkcje - ogólna wiedza o funkcjach

Funkcja i sposoby jej opisywania

Wykres funkcji

Wykresy wybranych funkcji

Dziedzina funkcji - graficzne i algebraiczne wyznaczanie dziedziny funkcji

Zbiór wartości funkcji i nie tylko

Miejsce zerowe funkcji

Równość funkcji

Monotoniczność funkcji - odczytywanie przedziałów monotoniczności z wykresu funkcji

Monotoniczność funkcji - wykazywanie z definicji, że funkcją jest rosnąca lub malejąca

Różnowartościowość funkcji

Parzystość i nieparzystość funkcji

Odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu funkcji

 

Funkcja liniowa, równania i układy równań

Równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną

Równania liniowe z wartością bezwzględną z dwoma niewiadomymi.

Nierówności liniowe z parametrem

Układy równań liniowych z dwoma niewiadomymi - metoda podstawiania, przeciwnych współczynników, graficzna i wyznaczników

Układy równań liniowych z dwoma niewiadomymi - metoda wyznaczników oraz porównanie z metodą podstawiania

Układy równań liniowych z dwoma niewiadomym z parametrem - badanie liczby rozwiązań w zależności od parametru - sposób I.

Układy równań liniowych z dwoma niewiadomym z parametrem - badanie liczby rozwiązań w zależności od parametru - sposób II.

 

Funkcja kwadratowa

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej - wykres, wzór, własności

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej - ważne zadania

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

Zamiana postaci funkcji kwadratowej

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej przechodzącej przez trzy dane punkty

Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej z różnych postaci

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności

Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale

Zadanie optymalizacyjne na funkcję kwadratową

Równania kwadratowe

Równania prowadzące do równań kwadratowych

Nierówności kwadratowe

Równania pierwiastkowe

Nierówności pierwiastkowe

Wykresy funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną

Równania kwadratowe z wartością bezwzględną

Nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną

Wzory Viete'a

Równania i nierówności kwadratowe z parametrem - kompendium wiedzy

 

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Nierówności wykładnicze

Funkcja logarytmiczna, wykres, własności, przykłady rysowania.

Równania logarytmiczne

 

Zadania tekstowe na prędkości i nie tylko

Z miasta A do B... - zadania tekstowe na układy równań prowadzących do równań wymiernych i kwadratowych.

 

Trygonometria

Wykorzystanie tablic trygonometrycznych

Definicje funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym z przykładami

Wyznaczanie brakujących funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym

Wyznaczanie brakujących funkcji trygonometrycznych z jedynki trygonometrycznej

Wzory redukcyjne

Podstawowe tożsamości trygonometryczne

Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych

Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych

Wyznaczanie zbioru wartości funkcji trygonometrycznych

Wyznaczanie okresu funkcji trygonometrycznych

Elementarne równania trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych

Równania trygonometryczne

    I TYP - podstawienie zmiennej za funkcję

    II TYP - podstawienie zmiennej za funkcję

    III TYP - zwinięcie do odpowiedniego wzoru

    IV TYP - sprowadzenie do postaci iloczynowej

    V TYP - zastosowanie wzorów na sumę funkcji

    VI TYP - połączenie funkcji - metoda graficzna

    VII TYP - wszystkiego po trochu

    VIII TYP - równania z parametrem

    IX TYP - równania trygonometryczno-wykładnicze

    16 sposobów na jedno równanie trygonometryczne

    Równanie trygonometryczne z Informatora CKE (zad.22)

    Równanie trygonometryczne z Informatora CKE (zad.23)

Nierówności trygonometryczne

Zadania z trygonometrii z gwiazdką

 

Ciągi i Szeregi liczbowe

Monotoniczność ciągów

Ciąg geometryczny

Suma ciągu geometrycznego

Zadania na ciąg arytmetyczny i geometryczny

Granica ciągów liczbowych (obszerna wiedza od teorii do praktyki w trzech częściach)

Szereg geometryczny (obszerna wiedza od teorii do praktyki w trzech częściach)

 

 

Analiza matematyczna

Pochodna funkcji w punkcie - obliczanie na podstawie definicji pochodnej

Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji

Przebieg zmienności funkcji

Optymalizacja - ważne zadania

Styczna do funkcji

 

Stereometria

Stereometria - zadania z Informatora CKE, PR

 

Geometria analityczna

Długość i współrzędne wektora, środek odcinka, środek ciężkości

Kąt miedzy wektorami, równoległość i prostopadłość wektorów

Równanie ogólne prostej

Kąt między prostymi

Symetralna odcinka

Wysokości i proste w trójkącie - ciekawe zadanie

Odległość punktu od prostej

Zastosowanie wzoru na odległość punktu od prostej

Odległość między prostymi równoległymi

Wyznaczanie równania dwusiecznej kąta między prostymi

Pole trójkąta w układzie współrzędnych

Równanie okręgu w układzie współrzędnych - postać kanoniczna i ogólna

Wyznaczanie równania okręgu przechodzącego przez trzy dane punkty

Zadania na okrąg i koło

Wzajemne położenie prostej i okręgu

Styczna do okręgu i nie tylko

Wzajemne położenie dwóch okręgów

Jednokładność

 

Kombinatoryka

Wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń

Symbol n!

Permutacje bez powtórzeń i z powtórzeniami

Symbol Newtona

Kombinacje bez powtórzeń

Kombinatoryka - zadania z Informatora maturalnego CKE

 

Rachunek Prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo klasyczne - trzy części

Zdarzenia wieloetapowe

Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo całkowite

Niezależność zdarzeń

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

Schemat Bernoulliego

 

Matura

Zadania z Informatora maturalnego (CKE) - poziom rozszerzony

Interesujące zadania z matur CKE - poziom podstawowy - 12 lekcji (60 zadań)

Porady i wskazówki maturalne

Taktyczne porady przed egzaminem maturalnym

Matura próbna CKE - kwiecień 2020/sierpień 2017 - poziom podstawowy

Matura z matematyki CKE - sierpień 2009 - poziom rozszerzony

 

Ciekawe zadania

Ciekawe zadania z różnej tematyki

 

Kółko matematyczne

Kółko matematyczne - PAKIET 1.

Kółko matematyczne MIX

Kółko matematyczne - zadania z kulami cz.1

Kółko matematyczne - zadania z kulami cz.2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

Losowa Fotka