MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Grebski
_________

 

 

 

     
GeoGebra - GEOMETRIA
E-learning z GeoGebrą

GEOMETRIA


Geometria - Planimetria


Konstrukcje

 1. Konstrukcja dwusiecznej kąta

 2. Konstrukcja kąta przystającego do danego

 3. Konstrukcja odcinka przystającego do danego

 4. Dodawanie odcinków

 5. Odejmowanie odcinków

 6. Podział odcinka na równe części w podanym stosunku

 7. Konstrukcja symetralnej odcinka

 8. Konstrukcja odcinków niewymiernych

 9. Konstrukcja trójkąta

 10. Konstrukcja trójkąta równobocznego

 11. Konstrukcja trójkąta równoramiennego

 12. Konstrukcja trójkąta różnobocznego

 13. Konstrukcja prostych prostopadłych

 14. Konstrukcja stycznej do okręgu

 15. Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt

 16. Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie

Twierdzenie Pitagorasa

 1. Wysokość trójkąta równobocznego

 2. Przekątna kwadratu

 3. Pitagoras nad jeziorem

 4. Pitagoras z cyrklem

 5. Pitagoras w okręgu

 6. Obliczanie długości boków trójkątów

 7. Obliczanie długości boków trójkątów prostokątnyc

 8. Tw. odwrotne do tw. Pitagorasa

Kąty i ich rodzaje

 1. Kąt środkowy i kąt wpisany okręgu

 2. Kąty naprzemianległe w trapezie

 3. Kąty naprzemianległe

 4. Kąty wierzchołkowe

 5. Kąty przyległe

 6. Kąty odpowiadające

 7. Szacowanie miary kąta

 8. Kątomierz

 9. Kąty skierowane

 10. Kąt dopisany

 11. Kąty - test

Trójkąty

 1. Klasyfikacja trójkątów

 2. Suma kątów wewnętrznych trójkąta

 3. Obliczanie długości boków trójkątów prostokątnych

 4. Pole trójkąta

 5. Pole i obwód trójkąta równobocznego

 6. Okrąg opisany na trójkącie i wpisany w trójkąt

 7. Trójkąt i okrąg dziewięciu punktów

 8. Prosta i okrąg Eulera

 9. Wysokości w trójkącie

 10. Twierdzenie Cevy

 11. Twierdzenie Menelaosa

 12. W jakim stosunku przecinają się wysokości w trójkącie równobocznym

 13. Podobieństwo trójkątów - zadanie

 14. Związki miarowe w trójkącie - zadanie

Czworokąty

 1. Klasyfikacja czworokątów

 2. Suma kątów wewnętrznych czworokąta

 3. Cechy czworokątów - test

 4. Własności kwadratu

 5. Pole i obwód kwadratu

 6. Własności prostokąta

 7. Pole i obwód prostokąta

 8. Własności rombu

 9. Własności równoległoboku

 10. Własności trapezu

 11. Pole trapezu

 12. Okrąg wpisany w czworokąt

 13. Okrąg opisany na czworokącie

Wielokąty

 1. Okręgi wpisane i opisane na wielokątach foremnych

 2.  

Okrąg i Koło

 1. Wzajemne położenie dwóch okręgów ver. 1

 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów ver. 2

 3. Wzajemne położenie prostej i okręgu

 4. Pole i obwód koła

 


Geometria - Stereometria


Siatki wielościanów

 1. Siatka graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego

 2. Siatka graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

 3. Siatki sześcianu

 4. Siatka prostopadłościanu

 5. Siatka ostrosłupa prawidłowego trójkątnego

 6. Siatka ostrosłupa prawidłowego czworokątnego

 7. Siatka ostrosłupa prawidłowego pięciokątnego

 8. Siatka ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego

 9. Siatka ostrosłupa prawidłowego

 10. Siatka czworościanu ściętego

 11. Siatka dwunastościanu foremnego

 12. Siatka sześcianu ściętego

 13. Siatka sześcio-ośmiościanu

Graniastosłupy

 1. Graniastosłupy - różne modele

 2. Objętość równoległościanu

 3. Objętość graniastosłupa

 4. Graniastosłup i jego elementy

 5. Pole i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego

 6. Prostopadłościan

 7. Prostopadłościan i jego elementy

 8. Szkicowanie prostopadłościanu

 9. Pole i objętość prostopadłościanu

 10. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów

 11. Sześcian - zadanie

Ostrosłupy

 1. Dowolny ostrosłup trójkątny

 2. Ostrosłupy prawidłowe

 3. Ostrosłup prawidłowy trójkątny

 4. Ostrosłup prawidłowy czworokątny

 5. Ostrosłup prawidłowy sześciokątny

 6. Ostrosłup o podstawie prostokąta (trzy przypadki wysokości)

 7. Ostrosłup o podstawie trójkąta równobocznego (trzy przypadki wysokości)

 8. Czworościan foremny

 9. Czworościan foremny ze ściętymi narożnikami (ośmiościan wewnątrz)

 10. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów

 11. Ostrosłup czworokątny - dowolne przekroje

 12. Ostrosłup pięciokątny - dowolne przekroje

Bryły obrotowe - Walec

 1. Walec

 2. Pole i objętość walca

 3. Walec w zadaniu - namiot w kształcie połowy walca

Bryły obrotowe - Stożek

 1. Stożek

 2. Pole i objętość stożka

 3. Stożek ścięty

Bryły obrotowe - Kula

 1. Kula

 2. Pole i objętość kuli

Połączenie brył

 1. Sześcian opisany na kuli

 2. Sześcian wpisany w kulę

 3. Sześcian opisany na kuli i sześcian wpisany w kulę

 4. Sześcian opisany na stożku

 5. Sześcian wpisany w stożek

 6. Sześcian opisany na walcu

 7. Sześcian wpisany w ostrosłup prawidłowy czworokątny

 8. Sześcian wpisany w półkulę

 9. Sześcian wpisany w walec

 10. Ośmiościan wpisany w sześcian

 11. Kula wpisana w sześcian styczna do trzech ścian i przechodząca przez środek sześcianu

 12. Prostopadłościan wpisany w walec

 13. Czworościan foremny opisany na kuli

 14. Czworościan foremny wpisany w kulę

 15. Kula opisana na stożku

 16. Kula opisana na walcu

 17. Stożki złączone podstawami

 18. Walec ze stożkami

 19. Walec opisany na kuli i walec wpisany w kulę


Geometria Analityczna


 1. Układ współrzędnych

 2. Współrzędne środka odcinka

 3. Długość odcinka

 4. Odległość punktu od prostej

 5. Równanie symetralnej odcinka

 6. Równoległość i prostopadłość prostych podanych w postaci ogólnej

 7. Równoległość i prostopadłość prostych podanych w postaci kierunkowej

 8. Równanie symetralnej odcinka - dwa sposoby

 9. Obrót elipsy o dowolny kąt

 10. Pary liczb spełniających równanie

 11. Obrazy punktów w przekształceniach

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski


 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grebski

Losowa Fotka