Testy maturalne POZIOM PODSTAWOWY - starajcie się uzskać co najmniej 15 punktów. Na egzaminie maturalnym to już gwaratuje zdanie matury! Powodzenia

Zasady oceniania:

>90% BARDZO DOBRY

>75% DOBRY

>60% DOSTATECZNY

>40% DOPUSZCZAJĄCY